چهارشنبه 4 دلو|بهمن 1396 برابر با 24 جنوری 2018

عقد قرارداد زون اقتصادی باریک‌آب؛ ایجاد هزار کارخانه و 35 هزار جای‌کار 14 حوت|اسفند 1395

 

مسؤولان ادارۀ توسعۀ زون پایتخت امروز (شنبه) تفاهم‌نامۀ زون اقتصادی باریک‌آب را با شرکت‌های خصوصی در ارگ امضأ کردند که بر بنیاد این تفاهم‌نامه و ساخت زون اقتصادی باریک‌آب، بیش از 1000 کارخانۀ تولیدی و حدود 35 هزار جای‌کار ایجاد می‌شود.

الهام‌عمر هوتکی، رییس ادارۀ توسعۀ زون پایتخت می‌گوید، در این زون بیش از 200 میلیون دالر از سوی بخش خصوصی و بیش از 15 میلیون دالر از سوی حکومت سرمایه گذاری خواهد شد.

یما یاری، رییس کمیسیون تدارکات ملی نیز ساخت این زون اقتصادی را با اهمیت دانسته و تأکید می‌کند که با ساخت این زون، زمینۀ رشد اقتصادی و فرصت‌های خوبی سرمایه‌گذاری در کشور فراهم خواهد شد.

مسؤولان ادارۀ توسعۀ زون پایتخت می‌افزایند که با آغاز به کار این زون، برای بازرگانان و سرمایه‌گذارانی که در بیرون از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز زمین توزیع خواهند کرد.