آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

تلاش برای رسیدن به هدف؛ می‌توانم چون می‌خواهم 16 حوت|اسفند 1395

 

سمیر شریفی، دانشجوی سال آخر دانشکدۀ حقوق دانشگاه آمریکایی افغانستان است.

سمیر که از سال ۲۰۱۳ به این‌سو در این دانشگاه درس می‌خواند می‌گوید، این دانشگاه برای آن دانشجویانی مناسب است که نمی‌خواهند برای ادامۀ تحصیل کشور را ترک کنند، اما می‌خواهند با معیارهای جهانی آموزش ببینند.

این دانشجو می‌گوید که پیش از راه‌یافتن به دانشگاه آمریکایی افغانستان، به دانشکدۀ حقوق دانشگاه ننگرهار راه‌یافته بود، اما پس از مدت کوتاهی تصمیم گرفت تا برای رسیدن به هدف باید با معیارهای بهتر تحصیل کند و به همین علت این دانشگاه را انتخاب کرده است.

سمیر شریفی که از طریق آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه/تافل وارد این دانشگاه شده و در حال حاضر رییس اتحادیۀ دانشجویان این دانشگاه است می‌گوید، تحصیل در این دانشگاه توانسته زمینه‌های رسیدن به اهدافش را فراهم کند و او را بیشتر از پیش توانمند بسازد.

به گفتۀ سمیر، در کتاب‌خانۀ این دانشگاه کتاب‌های کمیاب وجود دارند و استادان آن در تمام زمینه‌ها دانشجویان را کمک می‌کنند و زمینۀ کار را نیز برای آنان فراهم می‌سازند.

آقای شریفی می‌گوید، دانشجویان این دانشگاه پس از سپری‌کردن دورۀ کارشناسی/لیسانس می‌توانند در این دانشگاه به ادامۀ تحصیل بپردازند و یا به حیث استاد گماشته شوند.

سمیر، دانشگاه آمریکایی افغانستان را برای آزادی بیان مناسب می‌داند و می‌گوید که در این دانشگاه با هیچ موضوعی برخورد سلیقه‌یی صورت نمی‌گیرد و نقدهای دانشجویان شنیده می‌شوند.

این دانشجو که به سیاست و رهبری‌ علاقه دارد می‌گوید، تلاش می‌کند تا در آینده از رهبران این مرزوبوم باشد. او می‌گوید، دانشجویان این دانشگاه در رقابت‌های جهانی نیز شرکت می‌کنند و امتیازات خوبی را به دست می‌آورند. او دانشگاه آمریکایی افغانستان را به خاطر داشتن امکانات و استادان با تجربه‌اش سکویی برای شکوفایی استعدادهای جوانان می‌داند.