چهارشنبه 4 دلو|بهمن 1396 برابر با 24 جنوری 2018

خبری بد برای بازیکنان خون‌گرم؛ جواز استفاده از کارت‌سرخ در کریکت داده شد 17 حوت|اسفند 1395

 

نهاد قانون‌ساز در بخش کریکت «MCC» اعلام کرده است که پس از این «کارت‌سرخ» در کریکت نیز استفاده می‌شود.

با این حال استفادۀ کارت سرخ در کریکت، خبری بد برای بازیکنان خون‌گرم است.

صفحۀ رسمی ورزشی کریکت »Cricinfo» نوشته است که پس از عملی‌شدن 4 مادۀ قانون تازه پیشنهادیِ «MCC» نظم کامل در بازی کریکت رونما می‌شود.

بر بنیاد معلومات نشر شده از سوی »Cricinfo» پس از این تمامی بازیکنانی که مرتکب خطا در جریان بازی شوند، مستحق کارت سرخ شده و حتا از میدان اخراج خواهند شد.

قانون تازه، برای توپ‌انداز نیز دست‌باز گذاشته است تا توپ‌زن را زمانی که از محوطه‌اش پا فراتر بگذارد، رن‌اوت‌ کند.

نهاد قانون‌ساز کریکت هدف استفاده از کارت‌ سرخ و افزایش صلاحیت‌های بازیکنان را نظم بخشیدن به بازی عنوان کرده است.

بر اساس معلومات این نهاد، تغییرات تازه از اول اکتوبر سال 2017 میلادی اجرایی می‌شوند.