سه‌شنبه 3 دلو|بهمن 1396 برابر با 23 جنوری 2018

احتمال افزایش بهای جهانی نفت پس از 2020 18 حوت|اسفند 1395

 

آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید، سرمایه‌گذاری در بخش تولید نفت طی دو سال گذشته کاهش یافته و این کاهش سبب خواهد شد تا عرضۀ جهانی نفت پس از سال ۲۰۲۰ تأمین‌کننده تقاضای بازار نباشد.

این آژانس با نشر گزارش پنج سالۀ نفت ۲۰۱۷ می‌گوید، کاهش جهانی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و هم‌چنان افزایش جهانی تقاضا بیان‌گراین است که اگر به زودی پروژه‌های جدید تولید نفت آغاز نشوند، جهان ممکن با کمبود عرضه مواجه شود.

بر بنیاد گزارش‌ها، پیش‌بینی می‌شود، بخش عمده‌یی از رشد عرضه از سوی آمریکا باشد؛ کشوری که بر اساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی حتا اگر قیمت‌ها در سطح فعلی نزدیک ۶۰ دالر باقی بماند هم رشد تولید نفت سبک آن تا شش سال دیگر به میزان 1.4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

ظاهراً اگر قیمت‌ها به ۸۰ دالر در هر بشکه افزایش یابد، میزان تولید نفت سبک آمریکا ممکن طی ۵ سال آینده ۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

اما اگر قیمت در نزدیکی ۵۰ دالر باقی بماند، ممکن است تولید نفت سبک آمریکا از اوایل دهۀ آینده میلادی شروع به کاهش کند.

با این حال پیش‌بینی‌ها گفته اند که میزان تولید نفت روسیه طی پنج سال آینده ثابت می‌ماند.