آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

بازسازی بیش از 58 آبدۀ تاریخی در سراسر کشور 22 حوت|اسفند 1395

 

مسؤولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند، بیش از ۵۸ آبدۀ تاریخی در بخش‌های از کشور زیر بازسازی قرار دارند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ از بیستم حوت روز حفاظت از میراث‌های فرهنگی کشور امروز در کابل تجلیل کرد. مسؤولان این وزارت می‌گویند، حکومت برای نگه‌داری و مراقبت از میراث‌های فرهنگی در کشور برنامه‌های خوبی دارد.

محمدرسول باوری، سرپرست این وزارت، میراث‌های فرهنگی را ماهیت فرهنگی هر ملت می‌داند و می‌گوید که در افغانستان 5000 آثار و آبدۀ تاریخی شناخته شده است. 

آقای باوری می‌گوید، در حال حاضر بیش از ۵۸ آبدۀ تاریخی در کشور زیر بازسازی‌ست که مصرف آن از بودجۀ توسعه‌یی و عادی این وزارت و از سوی نهادهای کمک‌کننده پرداخت می‌شود.

مسؤولان این وزارت، نگه‌داری از میراث‌های فرهنگی افغانستان را مسؤولیت هر فرد می‌دانند و از تمام شهروندان می‌خواهند تا در نگه‌داری میراث‌های فرهنگی و آبده‌های تاریخی به گونۀ جدی توجه کنند.

در پایان این برنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ برای نگه‌داری و مراقبت از میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی، دو تفاهم‌نامه را با وزارت‌های احیا و انکشاف دهات و امور شهرسازی امضا کرد.

بر بنیاد این تفاهم‌نامه‌ها وزارت احیا و انکشاف دهات با همکاری ۳۵ هزار شورای‌ ولسوالی‌ها برای نگه‌داری از آبدات تاریخی توجه جدی خواهد کرد و در کنار آن وزارت امور شهرسازی زیارت‌گاه‌ها و مسجد‌ها را در ولایت‌ها بازسازی می‌کند.