آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

حزب اسلامی: تاریخ امارت اسلامی گذشته است 26 حوت|اسفند 1395

 

محمدکریم امین، فرستادۀ حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برای گفت‌وگوهای صلح در نشستی که از سوی نهادی زیر نام (شورای صلح و نجات افغانستان)  برگزار شده بود، می گوید که اکنون زمان امارت اسلامی گذشته است. او می‌گوید، اگر طالبان هدف جنگ‌شان را مبارزه با نیروهای خارجی عنوان می‌کنند، پس هدف جنگ‌شان با نیروهای امنیتی افغانستان را نیز واضح بسازند.

آقای امین خطاب به گروه طالبان می‌گوید، اگر زیر نام جهاد و کسب استقلال می‌جنگید تا به قدرت برسید، باید بدانید که اکنون زمان امارت اسلامی گذشته است.

محمدعمر داودزی، وزیر داخلۀ پیشین در این نشست می‌گوید که صلح و جنگ در افغانستان به بُن‌بست رسیده است، اما بهتر است که حکومت به جای جنگ با طالبان، در صلح پیروز میدان باشد.

آقای داودزی با اشاره به حملات انفجاری و انتحاری اخیر در کابل می‌گوید، طالبان با این که مسؤولیت این رویدادها را به دوش نگرفته اند، اما این حملات را هم نکوهش نکردند.

پیش از این جان کری، وزیر خارجۀ آمریکا گفته بود، اگر طالبان ندای صلح را بپذیرند و در میز گفت‌وگوها حاضر شوند، آمریکا عساکرش را از خاک افغانستان بیرون می‌کند. اما طالبان با این که توجهی به این گفته‌ها نداشته اند، با نام‌های گونه‌گون در برابر نیروهای امنیتی افغانستان می‌جنگند.