آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

تلاش‌ها برای ایجاد سهولت و افزایش نقش زنان در انتخابات 29 حوت|اسفند 1395

 

کمیسیون مستقل انتخابات روی طرحی به خاطر ایجاد سهولت برای حضور زنان در انتخابات آینده کار می‌کند.

سازمان دیده‌بان انتخابات و شفافیت افغانستان امروز در نشستی زیر نام «مسؤولیت‌های نماینده‌گان زن و تقویت نقش زنان افغانستان» یافته‌های نظرسنجی تازۀ این سازمان در بارۀ مشکلات عمدۀ زنان در کابل را نشر کرد.

اعضای این سازمان می‌گویند، بر بنیاد یافته‌های آنان، نبود امنیت، مشکل اقتصادی و تبلیغات منفی در برابر زنان هنگام کارزارهای انتخاباتی از مشکلات عمدۀ زنان در انتخابات آینده است.

حبیب‌الله شینواری، سخنگوی سازمان دیده‌بان انتخابات و شفافیت افغانستان می‌گوید که زنان کابل در بخش‌های گوناگون با مشکلات جدی‌یی روبه‌رواند. به گفتۀ او، در زمان کارزارهای انتخاباتی نیز زمینۀ خوبی برای رقابت زنان فراهم نمی‌شود.

اما اعضای کمیسیون مستقل انتخابات با آن که برخی از مشکلات در برابر زنان در زمان کارزارهای انتخاباتی را می‌پذیرند، از ایجاد طرحی برای از میان برداشتن مشکلات زنان و افزایش نقش‌ آنان در انتخابات آینده خبر می‌دهند.

ملیحه حسن، عضو این کمیسیون در این نشست می‌گوید، با عملی‌شدن این طرح حضور زنان در انتخابات آینده در بخش‌های نامزدی، رأی‌دهی و روند عملیاتی و اجرایی  بیشتر خواهد شد.

شماری از نماینده‌گان زن در مجلس که در این نشست حضور داشتند نیز می‌گویند که زنان در زمان کارزارهای انتخاباتی در مرکز و ولایت‌ها از سوی افراد زورمند، فرماندهان و بزرگان قوم تهدید می‌شوند. آنان از حکومت می‌خواهند که برای حضور زنان در انتخابات آینده، گام‌های عملی‌یی را بردارد تا نقش زنان در انتخابات افزایش یابد.

به گفتۀ اعضای سازمان دیده‌بان انتخابات و شفافیت افغانستان، آنان این نظرسنجی را در کابل با شماری از زنان باسواد، سیاست‌گر، فعالان حقوق زن و نخبه‌گان در بخش‌های مشکلات زنان در بخش نامزدی در انتخابات، رأی‌دهی، به دست‌آوردن پست‌های تصمیم‌گیری، مشارکت در نهادهای سیاسی و مدنی، دسترسی به عدالت، حق آموزش و اشتغال، دسترسی به صحت و مبارزه با خشونت در برابر زنان انجام دادند.