آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

افغانستان در حسرت عدالت و تطبیق قانون 6 حمل|فروردین 1396

 

اتحادیه اروپا در افغانستان، پایان‌دادن به معافیت را پایان‌دادن به فساد می‌داند.

بر بنیاد یک خبرنامه که امروز از سوی این اتحادیه نشر شد، کارزار مبارزه با فساد در بخش قضایی افغانستان از امروز آغاز و تا دوم اپریل ادامه خواهد داشت.

در این خبرنامه آمده که شهروندان افغانستان به بخش قضایی به عنوان فاسدترین بخش ادارۀ عامه می‌نگرند و به همین علت اتحادیه اروپا یکبار دیگر فساد در بخش قضایی را بخشی از کارزار مباره با فساد خود قرار می‌دهد.

فرانزمایکل میلبن، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان می‌گوید، مردم افغانستان در حسرت عدالت و تطبیق قانون به سر می‌برند و تطبیق اصلاحات برای درازمدت به تعویق افتاده است.

آقای میلبن می‌گوید، با این که پس از ایجاد مرکز عدلی مبارزه با فساد در دادستانی کل افغانستان گواه پیشرفت‌های در بخش قضایی هستند، اما روند اصلاحات «فوق‌العاده کند است.»

خبرنامه می‌افزاید، با وجودیکه دستگاه قضایی خود آلوده با فساد است، اما بخش قضایی باید رده‌های بالایی این اداره را پاک کرده و افراد تازه را بر بنیاد شایسته‌گی مقرر کند.

فرانزمایکل میلبن می‌گوید:«امروز بخش قضایی وسیله‌‌یی‌ست در دست زورمندان و پول‌داران و برای آن‌عده از مردم افغانستان که از بی‌عدالتی برخاسته از فساد رنج می‌برند، خدمت نمی‌کند.»

آقای میلبن می‌گوید، ساختار قضایی فاسد و بدعمل، فضا را برای قضای غیر رسمی در بخش‌های دور دست باز می‌کند که بیشتر توسط شورشیان و یا جنگ‌سالاران اداره می‌شود و این حالت باید تغییر کند.

نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان می‌گوید، دولت افغانستان باید رهبری را در راستای درهم شکستن فرهنگ فساد به دست بگیرد. او می‌افزاید که «پایان‌دادن به معافیت حیاتی‌ است، ما موارد نخستین تعقیب عدلی را گواه بوده‌ایم و آرزو داریم تا به زودی پرونده‌های بیشتر تعقیب شود.»

آقای میلبن تأکید کرده می‌گوید که دولت افغانستان با مبارزه با فساد از رده‌های بلند، می‌تواند به مردم بگوید که زمان برای فساد در افغانستان پایان یافته است.