آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

میلیاردر عرب در افغانستان چه می‌کند؟ 8 حمل|فروردین 1396

 

ولید ابن طلال، میلیاردر و یکی از اعضای خانوادۀ سلطنتی عربستان سعودی به افغانستان آمده و ظاهراً این کشور را برای سرمایه‌گذاری مناسب یافته است.

این سرمایه‌گذار در گفت‌وگو با رییس جمهور شام روز گذشته گفت که گفت‌وگوهایی با وزیر مالیه/دارایی افغانستان برای آغاز همکاری‌ها و مشارکت‌های تجارتی انجام داده‌اند.

آقای ابن طلال در این نشست به رییس جمهور گفته است که کشورهای اسلامی باید برای ریشه‌کن‌کردن فقر با هم متحد شوند.

رییس جمهور نیز در این نشست از کشورهای اسلامی خواست تا در گسترش تروریسم سهمی نداشته باشند. رییس جمهور هم‌چنان به ولید ابن طلال مدال دولتی امان‌الله خان را داد.

زیربناهای و روابط تجاری کابل – ریاض از دیگر محورهای گفت‌وگو در این نشست بودند.