سه‌شنبه 3 دلو|بهمن 1396 برابر با 23 جنوری 2018

تغییرات در نهادهای امنیتی؛ واسطه‌دارها برکنار می‌شوند 8 حمل|فروردین 1396

 

نذیر احمدزی، منشی دوم مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گوید که رییس جمهور در دیداری با هیأتی از مجلس نماینده‌گان، تعهد سپرده که به زودی در وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی به خاطر جلوگیری از فساد و بهبود امنیت، افرادی را که بر اساس روابط سیاسی و وابسته‌گی‌ها جابه‌جا شده‌اند، برکنار می‌کند.

به گفتۀ آقای احمدزی، رییس جمهور گفته است که افراد کارکشته را در نهادهای امنیتی می‌گمارد. او می‌گوید، این تغییرات شامل سربازان، جنرالان و دیگر مقام‌های بلند رتبۀ نظامی می‌شود تا خلای امنیتی از میان برداشته شود.

این نمایندۀ مجلس می‌گوید که اصلاحات در نهادهای امنیتی برخی از تعهدات حکومت افغانستان برای حامیان جهانی است.

به گفتۀ آقای احمدزی، قرار است نماینده‌گانی از آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی برای بررسی وضعیت امنیتی به افغانستان بیایند. او می‌گوید، در کنار بررسی وضعیت افغانستان این هیأت 190 چرخ‌بال و حدود 5 میلیارد دالر نیز برای نهادهای امنیتی کشور کمک می‌کند.

شماری از آگاهان سیاسی بر این تغییرات چندان باورمند نیستند، اما شماری دیگر از این آگاهان می‌گویند که حکومت توانایی اصلاحات در نهادهای امنیتی را دارد.

جاوید غفور، آگاه سیاسی می‌گوید، در صورتی که این تعهدات رییس جمهور جامۀ عمل بپوشند، امنیت بهبود می‌یابد. او می‌گوید، آمریکا باید برای اصلاحات نهادهای امنیتی بر حکومت افغانستان فشار وارد کند.

پیش از این نیز حضور افراد ناشایسته و غیرمسلکی در نهادهای امنیتی انتقاداتی را در پی داشت و حضور این افراد از علت‌های اساسی افزایش ناامنی‌ و فساد در نهادهای امنیتی عنوان شده بود.