سه‌شنبه 3 دلو|بهمن 1396 برابر با 23 جنوری 2018

دو دسته‌گی مجلس و سرنوشت مکتب‌های افغان ترک 9 حمل|فروردین 1396

 

نگرانی‌ها در بارۀ انتقال مکتب‌های افغان ترک از کشور سبب شد تا حکومت کمیته‌یی را برای روشن‌شدن سرنوشت این مکتب‌ها تعیین کند و این کمیته امروز برای ارایۀ معلومات به نشست عمومی مجلس احضار شدند.

مکتب‌های افغان ترک از گذشته‌های دور در افغانستان فعالیت می‌کنند و همه‌ساله شمار زیادی از دانش‌آموزان این مکتب‌ها با نتایج عالی در آزمون کانکور شامل دانشگاه‌ها می‌شوند. اما پس از کودتای نافرجام ترکیه، مقام‌های این کشور مکتب‌های افغان ترک را مرتبط با فتح‌الله گلن، یکی از مخالفان سیاسی دولت ترکیه دانستند و سفارت این کشور در کابل از حکومت افغانستان خواست تا مسؤولیت تمامی این مکتب‌ها در افغانستان به نهاد «وقف» بسپارد.

محمداشرف غنی، رییس جمهور نیز پس از این خواست مقام‌های ترکی، به کمیته‌یی وظیفه سپرد که سود و زیان انتقال این مکتب‌ها به نهاد وقف را بررسی کند.

حالا مجلس نماینده‌گان برای ارایه معلومات، اعضای کمیتۀ تعیین سرنوشت مکتب‌های افغان ترک در افغانستان را به مجلس فرا خوانده است.

سیدمحمد هاشم، معین وزارت عدلیه و یکی از اعضای این کمیته در نشست مجلس نماینده‌گان می‌گوید، بررسی‌ها برای روشن‌شدن چه‌گونه‌گی فعالیت‌ مکتب‌های افغان ترک در افغانستان ادامه دارد. به گفتۀ آقای هاشم، حکومت ترکیه تعهد کرده که با انتقال مسؤولیت‌ مکتب‌های افغان ترک به نهاد «وقف» برای توسعۀ کمی‌وکیفی این مکتب‌ها پنج ملیون دالر هزینه کند. او می‌افزاید که با پایان بررسی، یافته‌های خود را با رییس جمهور شریک خواهند کرد.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز می‌گویند، موضوع فعالیت مکتب‌های افغان ترک نباید سیاسی شود.

آنان می‌افزایند، شهروندان کشور از فعالیت‌ مکتب‌های افغان ترک رضایت دارند. اعضای مجلس از ترکیه می‌خواهند فعالیت این مکتب‌ها را به ولایت‌های دیگر نیز گسترش دهد.

کمال‌ناصر اصولی، عضو کمیسیون آموزش و پرورش و تحصیلات عالی مجلس نماینده‌گان می‌گوید، مکتب‌های افغان ترک مربوط نهادی می‌شود که چهار تن از شهروندان افغانستان و سه شهروند ترکیه آن را اداره می‌کنند. به گفتۀ آقای اصولی، اگر مسؤولیت این مکتب‌ها به دولت ترکیه سپرده شود، حقوق شهروندان زیرپا خواهد شد.

اما شمار دیگری از اعضای مجلس به این باوراند که حکومت نباید روابط خود را با حکومت ترکیه خراب کند.

محمدنعیم لالی حمیدزی می‌گوید، با سپردن مسؤولیت‌ مکتب‌های افغان ترک به دولت ترکیه در کنار این که روابط دو کشور بهبود خواهد یافت، کیفیت درسی این مکاتب نیز بلند رفته و هزینۀ آموزشی دانش‌آموزان کاهش می‌یابد.

در پایان نشست عبدالروؤف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید، هر گاه کمیتۀ انتقال مسؤولیت مکتب‌های افغان ترک بررسی‌های خود را تمام کرد، مجلس دوباره اعضای این کمیته را فرا می‌خواند و در این باره تصمیم خواهد گرفت.