آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

نرگس و بلقیس: در اینجا آینده ما تضمین می‌شود 10 حمل|فروردین 1396

 

نرگس احسان، دانشجوی سال اول رشتۀ اقتصاد دانشگاه آمریکایی افغانستان

بلقیس احسان و نرگس احسان، دو خواهری اند که در حال حاضر دانشجوی سال اول دانشگاه آمریکایی افغانستان در رشته‌های اقتصاد و علوم سیاسی هستند.

این دو خواهر پس از سپری‌کردن آزمون بورسیه سفارت آمریکا در کابل، به این دانشگاه راه‌یافته‌اند.

نرگس احسان، دانشجوی سال اول رشتۀ اقتصاد است، او می‌گوید، دانشگاه آمریکایی افغانستان برای دانشجویانی که از ولایت‌ها در این دانشگاه راه‌ می‌یابند بر علاوۀ خوابگاه دیگر امکانات را نیز فراهم می‌کند.

به گفتۀ بانو احسان، تمامی مواد آموزشی این دانشگاه برابر با دانشگاه‌های آمریکاست که این ویژه‌گی سبب می‌شود، پس از پایان تحصیل به ساده‌گی وارد بازار کار شوند.

بلقیس احسان، دانشجوی سال اول رشتۀ علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی افغانستان

این بانو می‌گوید، محیط دانشگاه آمریکایی افغانستان خالی از تبعیض جنسیتی‌ست و دانشجویان با فکر آرام در کنار هم درس می‌خوانند.

بانو احسان می‌گوید که این دانشگاه نسبت به دانشجویان بانو سیاست‌های ویژه‌یی دارد و بانوان در فضای امن می‌توانند به تحصیلات‌شان ادامه دهند.

بلقیس احسان، خواهر نرگس نیز در رشتۀ علوم سیاسی این دانشگاه تحصیل می‌کند، بلقیس می‌گوید، درس خواندن در این دانشگاه شانسی است که برای همه دست نمی‌دهد و از این که در یک دانشگاه معیاری تحصیل می‌کند خوشحال است.

به گفتۀ بلقیس، اگر دانشجویی علاقه‌مند ادامۀ تحصیلات باشد، پس از فراغت می‌تواند به راحتی برای ادامه تحصیل به بیرون از کشور برود.

این دو خواهر دانشجو می‌گویند، با وجود مشکلات امنیتی، دانشجویان درس را رها نمی‌کنند و هرگز درِ این دانشگاه به روی دانشجویان بسته نخواهد شد.