آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

افغانستان باز هم از سد ایرلند گذشت 10 حمل|فروردین 1396

 

تیم کریکت افغانستان در دیدار چهار روزه، تیم ملی ایرلند را با تفاوت 172 دوش از میان برداشت. تیم افغانستان توانست با این پیروزی مقام نخست جام اینتر کانیتیننتل را با ۸۱ امتیاز به دست آورد.

بازی را نخست تیم کریکت افغانستان آغاز کرد و با حذف 8 بازیکن 537 دوش را برای حریف هدف قرار داد.

ایرلند در دور خود نتوانست هدف داده‌شده را به دست آورد و با از دست‌دادن تمام بازیکنان تنها ۲۶۱ دوش را تکمیل کرد.

بار دیگر تیم ملی کریکت ایرلند توپ‌زنی را آغاز کرد، اما باز هم نتوانست هدف داده‌شدۀ تیم ملی کریکت افغانستان را به دست آورد و بازی را به افغانستان واگذار کرد.

اگر افغانستان بتواند در بازی‌های بعدی برابر امارات عرب و چین به پیروزی برسد، عضویت همیشه‌گی شورای جهانی کریکت را به دست می‌آورد.