آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

ساخت‌وساز 200 کیلومتر جاده در پایتخت 15 حمل|فروردین 1396

 

شهرداری کابل برای نخستین بار در سال روان خورشیدی به ساخت‌وساز حدود 200 کیلومتر جاده در پایتخت می‌پردازد.

مسؤولان شهرداری کابل می‌گویند که این جاده‌ها را به ارزش بیش از 127.5 میلیون دالر از درآمد شهرداری و کمک‌های بانک جهانی در پایتخت ساخته خواهد شد.

به گفتۀ آنان، این ساخت‌وساز شامل بازسازی شماری از جاده‌هایی که تخریب شده‌اند نیز می‌شود.

عبدالجلیل سلطانی، رییس نشرات شهرداری کابل به سلام‌وطندار می‌گوید که کار عملی این جاده‌ها تا دو ماه دیگر آغاز می‌شود و با ساخت‌وساز آن‌ها بسیاری از مشکلات شهریان کابل حل خواهد شد.

به گفتۀ آقای سلطانی، تاکنون در بخش ساخت‌وساز جاده‌ها در کابل به این پیمانه جاده ساخته نشده است.

آقای سلطانی می‌گوید، این جاده‌ها برابر با معیارهای جهانی ساخته می‌شود و از جریان کار آن‌ها به گونۀ جدی نظارت خواهد شد.

مسؤولان شهرداری کابل می‌گویند که در حال حاضر روی یک راهکار ده ساله برای از میان برداشتن مشکلات در شهر کابل و به ویژه مشکلات در بخش جاده‌ها کار می‌کنند که بر بنیاد آن تمام برنامه‌های این اداره در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت عملی خواهد شد.