سه‌شنبه 3 دلو|بهمن 1396 برابر با 23 جنوری 2018

آموزش و پرورش افغانستان قربانی بازی‌های سیاسی حکومت 15 حمل|فروردین 1396

 

شماری از آگاهان آموزش و پرورش، ضعف و کم‌کاری‌ها در وزارت معارف را ناشی از برخوردهای سیاسی عنوان کرده می‌گویند، بیشتر کارمندان این وزارت بر اساس روابط گماشته می‌شوند و مسلک و تخصص افراد درنظر گرفته نمی‌شود، و این روند بیشترین آسیب را به نظام آموزشی وارد کرده است.

محمدصدیق پتمن، معین پیشین وزارت معارف/آموزش و پرورش در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گوید، حکومت در 15 سال گذشته با معارف برخورد سیاسی کرده و هیچ‌گاهی مسلک و تخصص افراد را در نظر نگرفته است. به گفتۀ آقای پتمن، در کنار برخورد سیاسی، کم‌بود آموزگاران مسکلی، دیررسیدن کتاب‌های درسی، کم‌بود ساختمان و برنامۀ آموزشی کهنه از مشکلاتی‌اند که وزارت معارف/آموزش و پرورش با آن روبه‌روست.

معین مرستیال، آگاه آموزش و پرورش می‌گوید که بیشتر جابه‌جایی‌ها در وزارت معارف/آموزش و پرورش بر اساس روابط سیاسی و تنظیمی است و از همین‌رو افراد مسلکی و کارفهم در بخش‌های رهبری و مدیریت این وزارت راه نمی‌یابند.

تلاش کردیم در این مورد دیدگاه وزارت آموزش و پرورش را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.

پیش از این نیز از برخورد سیاسی، فساد و کم‌کاری وزارت آموزش و پرورش انتقاداتی شده بود، اما دیده می‌شود که تاکنون برای چیدن این مشکلات از سوی رهبران حکومت اقدامی جدی نشده است.