سه‌شنبه 3 دلو|بهمن 1396 برابر با 23 جنوری 2018

کمیتۀ تدارکات کار 20 روزه را در 6 ماه تکمیل می‌کند 15 حمل|فروردین 1396

 

مسؤولان کمیسیون مالی و بودجه‌یی مجلس نماینده‌گان می‌گویند، کمیتۀ تدارکات ملی به جای کوتاه‌کردن مراحل تدارکاتی، روند تدارکات را طولانی‌تر ساخته و این موضوع سبب افزایش فساد در تدارکات شده است.

کمال صافی، منشی این کمیسون به سلام‌وطندار می‌گوید، در کارهای اداری مربوط به کمیتۀ تدارکات تأخیر به میان آمده و این موضوع شفافیت کاری این کمیته را زیر سوال برده است.

جاوید فیصل

به ‌گفتۀ آقای صافی، عدم دسترسی به کمیتۀ تدارکات به دلیل مرکزی‌بودن آن و ترس اعضای کمیته از بررسی کار آنان از سوی رییس جمهور سبب کندی کار شده است و مدارکی که باید در 21 روز نهایی شوند، در 6 ماه نهایی می‌شوند.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید که عبدالله عبدالله، رییس اجرایی نیز از نبود شفافیت و کندی کار در کمیتۀ ملی تدارکات در نشست روز دوشنبۀ کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران ابراز نگرانی کرده و بر تسریع روند کاری این کمیته تأکید کرده است.

کمیتۀ ملی تدارکارت حدود دو سال پیش برای ایجاد شفافیت، توسعۀ اقتصادی و محو فساد در قراردادها از سوی حکومت وحدت ملی ایجاد شد. این کمیته بر اساس میکانیسم، قراردادهایی را که بالاتر از صلاحیت کاری ادارات مربوطۀ‌شان باشد، بررسی و نهایی می‌کند.