آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

فیفا: انتخابات امسال برگزار نمی‌شود 17 حمل|فروردین 1396

 

کمیسیون مستقل انتخابات، ام‌سال توانایی برگزاری انتخابات را ندارد. مسؤولان نهاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) می‌گویند، یافته‌های چهار ماه گذشتۀ این نهاد نشان می‌دهد که کمیسیون انتخابات ام‌سال نمی‌تواند انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند.

محمدیوسف رشید، رییس اجرایی نهاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان امروز در نشستی خبری در کابل می‌گوید که از نگاه فنی، ساختاری و طی مراحل به این نتیجه رسیده‌اند که برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها در سال روان امکان‌پذیر نیست.

آقای رشید، نبود برنامۀ مدون در کمیسیون انتخابات، مشخص‌نشدن حوزه‌های انتخاباتی از سوی ادارۀ ارگان‌های محلی و سپرده‌نشدن فهرست آن به این کمیسیون را از دیگر علت‌های‌ برگزار‌نشدن انتخابات در سال روان می‌داند.

رییس اجرایی این نهاد، معرفی رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات، کوچک‌ساختن و تقسیم حوزه‌ها به خواست حکومت و علنی‌نبودن فعالیت‌های کمیسیون در برابر نهادهای ناظر را از موارد روشن نقض قانون انتخابات از سوی این کمیسیون عنوان می‌کند.

اما وسیمه بادغیسی، کمیشنر و معاون اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات  در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار، هر گونه پیش‌داوری را در بارۀ نتیجۀ کاری این کمیسیون و برگزاری انتخابات از سوی نهادهای ناظر غیرعادلانه می‌داند.

بانو بادغیسی می‌گوید، هر گاه مطالعۀ فنی این کمیسیون در بارۀ الکترونیکی‌شدن روند انتخابات نهایی‌ شود، زمان برگزاری انتخابات نیز مشخص خواهد شد.

معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات می‌افزاید که با گذشت بیش از 3  ماه از آغاز فعالیت اعضای جدید این کمیسیون، توانسته‌اند مسألۀ جنجالی کوچک‌ساختن حوزه‌های انتخاباتی را حل کنند.