آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

افزایش علاقه‌مندی بانوان بلخی به هنر نقاشی 18 حمل|فروردین 1396

 

آهسته‌آهسته بانوان در تمامی بخش‌های از جامعه برای‌شان جا باز می‌کنند. پیش از این بسته‌بودن فضای جامعه، حاکمیت‌سنت‌های ناپسند و افکار مردسالار سبب کاهش حضور بانوان در اجتماع شده بود که هنر نقاشی و علاقه‌مندی بانوان به هنر نقاشی نیز از این ناحیه تآثیر پذیر است.

اما در حال حاضر بانوان در تلاش گسترش حضور و سهم‌شان در جامعه هستند که با ایجاد مراکز آموزشی ویژۀ بانوان، علاقه‌مندی آنان نیز به این هنر بیشتر شده است.
حفیظه محمدی، بانوی 23 ساله‌یی که مرکز آموزش نقاشی را برای بانوان بلخی ایجاد کرده می‌گوید، هنر نقاشی را برای بانوان به گونۀ مجانی آموزش می‌دهد. به گفتۀ بانو محمدی، بیشتر بانوان به دلیل این که آموزگاران هنرهای زیبا مردها هستند، نمی‌توانند راحت آموزش ببیند. او می‌گوید برای سهولت بانوان مکانی را ساخته و تنها برای بانوان زمینۀ آموزش نقاشی را فراهم ساخته است.

برخی از بانوانی که به هنر نقاشی رو آورده‌اند، می‌گویند، پیش از این خانواده‌های‌شان اجازه نمی‌دادند تا نقاشی بیاموزند، اما اکنون به دلیل آگاهی مردم در بارۀ این هنر و ایجاد مراکز ویژۀ بانوان، خانواده‌ها کمتر مخالفت می‌کنند.

حدیثه احمدی، یکی از نقاشان بلخ می‌گوید، حالا دید مردم در مورد اجتماع و هنرهای زیبا تغییر کرده و با آموزش دختران‌شان مخالفت نمی‌کنند.

آدینا غریب، از دیگر نقاشان می‌گوید، نسل نو در تلاش فرهنگ‌سازی هستند و بانوان با یک‌دست شدن می‌توانند صدای واحدی را برای تأمین حقوق‌شان بلند کنند. او می‌گوید، بیشتر زنان عمرشان را در چهاردیواری منزل سپری می‌کنند.

بانوان نقاش در بلخ می‌گویند، آنا با استفاده از هنر نقاشی می‌خواهند درد بانوان جامعه را انعکاس دهند.

صالح‌محمد خلیق، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ، افزایش علاقه‌مندی بانوان به هنر نقاشی را در نهادینه‌سازی این هنر موثر دانسته می‌گوید، به دلیل روآوردن بانوان به هنر نقاشی، این هنر در بلخ رشد چشم‌گیری داشته است.  او می‌گوید، بیشتر مردم به هنر نقاشی به عنوان یک ذوق نگاه می‌‌کنند و این موضوع سبب کاهش علاقه‌مندی مردم به این هنر شده است.

در این اواخر، هنر نقاشی در افغانستان به ویژه در ولایت بلخ رشد چشم‌گیری داشته و بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفته است.