آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

قزاقستان علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در افغانستان 19 حمل|فروردین 1396

 

مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان امروز در نشست پیوند بازرگانی میان افغانستان - قزاقستان با حضور یک هیأت سیزده نفرۀ قزاقی در کابل می‌گویند که دو کشور سالانه به ارزش 437 میلیون دالر دادوستد دارند.

به گفتۀ آنان، سالانه میزان واردات افغانستان از قزاقستان به 426 میلیون دالر و میزان صادرات به آن کشور به 11 میلیون دالر می‌رسد.

خان‌جان الکوزی؛ معاون اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گوید که در چند سال گذشته بیش از ۴۴ شرکت قزاقستانی به ارزش 30 میلیون دالر در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و با گسترش همکاری‌های دوجانبه، حجم بازرگانی کابل - آستانه به بیش از این رقم افزایش خواهد یافت.

آقای الکوزی می‌گوید، در این نشست با بازرگانان و سرمایه‌گذاران قزاقستانی روی گسترش روابط بازرگانی، ترانزیتی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور گفتوگو می‌کنند.

معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌افزاید که تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان و قزاقستان در بخش‌های گونه‌گون وجود دارد و بازرگانان و سرمایه‌گذاران هر دو کشور علاقه‌منداند که به گونۀ مشترک سرمایه‌گذاری کنند.

مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع، مشکلات ترانزیتی میان افغانستان و قزاقستان را بزرگترین مانع فراراه گسترش روابط بازرگانی میان دو کشور می‌دانند و می‌گویند که با از میان برداشتن این مشکلات، افغانستان می‌تواند روابط بازرگانی‌اش را با چین و روسیه نیز گسترش دهد.

اسکر ارینوف، رییس سرمایه‌گذاری‌های قزاقستان در این نشست می‌گوید که کشورش برای گسترش روابط بازرگانی، ترانزیتی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با افغانستان آماده‌گی‌های لازم را دارد.

به گفتۀ ارینوف، در حال حاضر بیش از ۱۱ شرکت دیگر قزاقستانی به کابل آمده‌اند تا در بخش‌های مواد خوراکی و صنعتی سرمایه‌گذاری کرده و تلاش دارند تا زمینه‌های خوب سرمایه‌گذاری را برای بازرگانان افغانستان در قزاقستان نیز فراهم کنند.

مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان از سران حکومت وحدت ملی می‌خواهند که برای گسترش روابط بازرگانی، سرمایه‌گذاری و ترانزیتی باید یک شرکت بزرگ افغانستان و قزاقستان را در کابل ایجاد کنند و با این کار روابط بازرگانی میان هر دو کشور به گونۀ چشمگیری افزایش خواهد یافت.

میوه‌های خشک، سنگ مرمر، پوست قره‌قل و پیاز و کچالو از صادرات عمدۀ افغانستان به قزاقستان و آرد و روغن، تخم‌ مرغ، سبزیجات، حبوبات، دارو، شیشه و مواد ساختمانی و اسپ از جمله واردات افغانستان از قزاقستان به شمار می‌روند.