آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

اعضای غیرحاضر مجلس نماینده‌گان از امتیازات بی‌بهره می‌شوند 21 حمل|فروردین 1396

 

به ‌تازه‌گی هیأت اداری مجلس نماینده‌گان مقررات انظباتی را برای غیرحاضری نماینده‌گان وضع کرده که بر بنیاد آن هر عضو مجلس اگر بیش از 20 روز غیر حاضری کند تمامی امتیازهایش قطع می‌شود.

عبدالقادر زازی وطندوست، منشی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که بر بنیاد فیصلۀ هیأت اداری اگر نمایندۀ 20 روز پی‌در‌پی غیرحاضری کند تمام امتیاز‌های وی قطع شده و از اشتراک در نشست‌های مجلس محروم می‌شود.

او می‌گوید، در بارۀ غیرحاضری نماینده‌گان در ماده‌های 73 و 119 اصول وظایف داخلی مجلس وضاحت داده شده و هیأت اداری این بار با جدیت اصول وظایف داخلی را بالای تمامی اعضای مجلس عملی می‌کند و در این باره مکتوبی نیز صادر شده است.

شماری از اعضای مجلس، از این اقدام هیأت اداری ستایش کرده و آن را سودمند میدانند، اما آنان تأکید می‌کند که نام‌های نماینده‌گان غیرحاضر در نامۀ به حوزه‌های انتخاباتی فرستاده شود تا در انتخابات آینده مردم به آنان رأی ندهند.

زکریا زکریا، عضو مجلس می‌گوید، شماری از نماینده‌گان کارهای خلافِ شأن نماینده‌گان را انجام می‌دهند و برخی هم مشکلات اخلاقی دارند.

محمدنعیم لالی حمیدزی، یکی دیگر از اعضای مجلس می‌گوید، که این قاعده انظباتی باید بالای نماینده‌گانی که در نشست‌های کمیسیون‌ها نیز غیرحاضراند، عملی گردد.

اعضای مجلس نماینده‌گان در حالی در مورد غیر حاضری پی‌در‌پی نماینده‌گان این گونه فیصله می‌کنند که بیشتر اعضای مجلس در این نشست حضور نداشتند و نشست مجلس بی‌نتیجه پایان یافت.