آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

16 اپریل روزی تاریخی برای اردوغان؛ آنکارا در انتظار آری 27 حمل|فروردین 1396

 

همه‌پرسی در ترکیه امروز (یک‌شنبه) از ساعت 7 صبح به وقت محلی از شرق ترکیه آغاز شده است.

رجب‌طیب اردوغان، رییس ‌جمهور ترکیه در آخرین دقایق کارزار تبلیغاتی رفراندوم تغییرات قانون اساسی را بار دیگر تأکید کرد؛ با ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی، نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی تغییر می‌دهد.

قرار است در این همه‌پرسی بیشتر از 55 میلیون شهروند ترکیه اشتراک کنند و برای این همه‌پرسی حدود 167 هزار مرکز رأی‌دهی در نظر گرفته شده‌اند.

پیش از ترکیه این همه‌پرسی در کشورهای دیگر برگزار شد و ترک‌تبارها رأی خود را در مورد تغییرات در قانون اساسی  به صندوق‌ها ریختند.

رییس جمهوری ترکیه پیشنهادهای تغییر قانون اساسی را بزرگ‌ترین تغییر در ترکیه پس از تأسیس جمهوری می‌داند و این همه‌پرسی را نقطۀ اوج واکنش به کودتای نافرجام ماه جنوری عنوان می‌کند.

تغییرات یاد‌شده مربوط به مادۀ 18 قانون اساسی می‌شود که در صورت تعدیل این ماده رییس جمهور، رییس کل نظام حکومت خواهد شد و همچنان مقام نخست وزیری لغو می‌شود.