آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

بندرهای کشور از وزارت تجارت به وزارت مالیه واگذار می‌شود 29 حمل|فروردین 1396

 

مسؤولیت بندرهای بازرگانی و ترانزیتی کشور از وزارت تجارت و صنایع به وزارت مالیه انتقال می‌یابد.

اجمل‌حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه به سلام‌وطندار می‌گوید، کار انتقال مسؤولیت بندرها از وزارت تجارت و صنایع به وزرات مالیه نهایی شده و به زودی تمامی بندرهای کشور به این وزارت واگذار می‌شود.

آقای عبدالرحیم‌زی، هدف از انتقال مسؤولیت بندرهای کشور به وزارت مالیه را عرضۀ خدمات بیشتر به بخش خصوصی و  گسترش روابط بازرگانی با کشورهای دیگر عنوان می‌کند.

گفتنی‌ست که با واگذاری مسؤولیت بندرها از وزارت تجارت و صنایع به وزارت مالیه، کارمندان کنونی بندرهای کشور بر وظایف‌شان باقی می‌مانند.  

روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ایران از طریق بندرهای اسلام‌قلعه و زرنج، با اوزبیکستان از طریق بندر حیرتان، با تاجیکستان از طریق بندر شیرخان، با ترکمنستان از طریق بندرهای آقینه و تورغندی و با پاکستان از طریق بندرهای تورخم و سپین‌بولدک صورت می‌گیرد.