شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

گشایش برنامۀ اجرایی مبارزه با ازدواج‌های زیر سن 29 حمل|فروردین 1396

 

سازمان ملل متحد، وزارت امور زنان، وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری  از نهادهای ملی و بین‌المللی بخاطر محو و جلوگیری از ازدواج‌های زودهنگام برنامۀ اجرایی را ترتیب کرده است.

رولا غنی، بانوی نخست کشور  امروز (سه‌شنبه) در نشستی به مناسبت گشایش برنامۀ اجرایی مبارزه با ازدواج‌های زودهنگام کودکان در کابل می‌گوید، حکومت وحدت ملی مصمم است تا با این پدیدۀ  شوم مبارزه کند. او می‌گوید، این برنامه به حمایت کانادا و صندوق جمعیت ملل متحد عملی می‌شود.

به گفتۀ بانو غنی، شرح ابتکارها به هدف پیشگیری و محو ازدواج‌های کودکان و تلاش‌ها برای بهبود روند عملی و پیشکش قوانین و خدمات برای پشتیبانی افراد در معرض خطر، از عمده‌ترین اهداف این برنامه می‌باشند.

بانوی نخست کشو می‌افزاید که خواست همیشه‌گی شهروندان افغانستان جامعۀ سالم بوده و این خواست پس از محو خشونت و ازدواج‌های زودهنگام برآورده می‌شود.

کینت نیفلد، سفیر کانادا در افغانستان فقر و تنگ‌دستی را از دلایلی اساسی ازدواج‌های زودهنگامِ کودکان در افغانستان خوانده می‌گوید که کشورش آمادۀ همکاری در راستای محو این پدیده با حکومت افغانستان است.

بر بنیاد گزارش وضعیت نفوس جهان که توسط صندوق جمعیت ملل متحد در سال 2016 میلادی به نشر رسید، از هر سه دختر، یک دختر در کشورهای در حال توسعه که افغانستان نیز شامل آن است، پیش از تکمیلی 18 ساله‌گی ازدواج می‌کنند.

ازدواج‌های زودهنگام کودکان و ازدواج اجباری پیامدهای صحی، اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد که از جراحت‌های ناشی از ولادت گرفته تا نرخ بلند مرگ و میر مادران و نوزاد و تداوم فقر شامل آن می‌شوند.