شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

هشدارها به سقوط پکتیکا 30 حمل|فروردین 1396

 

فعالان مدنی، شورای جوانان پکتیکا، شورای خبرنگاران و شورای قومی ولایت پکتیکا در یک نشست خبری از ناامنی در شاهراه‌های پکتیکا-کابل و پکتیکا-غزنی ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند، وجود گروه‌های دهشت‌افگن و نفوذ این گروه‌ها به شاهراه‌های مهم ولایت پکتیکا، خطرناک است.

شیراحمد فیضی، رییس شورای جوانان این ولایت می‌گوید، وضعیت امنیتی پکتیکا نگران‌کننده است و طالبان به دنبال تصرف این ولایت اند.

محمدنبی زیارمل، رییس شورای خبرنگاران ولایت پکتیکا نیز می‌گوید، طالبان در این ولایت خریدوفروش اسلحه و مهمات دارند و مردم پکتیکا به خاطر تأمین امنیت شخصی، نیازمند خرید اسلحه و مهمات اند.

اما نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگویی وزارت داخله به سلام‌وطندار می‌گوید، ولایت پکتیکا از جمله‌ ولایت‌هایی است که عملیات خالد در آن جریان دارد. او خریدوفروش اسلحه را در این ولایت رد می‌کند و می‌گوید، سقوط این ولایت به دست طالبان غیرممکن است.

پکتیکا در ٢١٠ کیلومترى کابل موقعیت دارد و با داشتن ٣۶٠ کیلومتر سرحد با پاکستان از جمله ولایت‌هایی‌ست که حضور طالبان در آن نسبتاً گسترده است.