شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

عدم حاکمیت قانون و افزایش کشت کوکنار در غور 1 ثور|اردیبهشت 1396

 

 

مسؤولان ادارۀ مباره با مواد مخدر و فعالان مدنی غور می‌گویند با این که کشت کوکنار در قوانین افغانستان جرم گفته شده است، اما تا کنون نیروهای امنیتی هیچ فردی را در پیوند به قاچاق و تولید مواد مخدر  بازداشت نکرده‌اند. آنان می‌گویند، دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از کشت کوکنار در این ولایت نکرده است.

محمدیوسف وکیلی، رییس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر غور در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گوید، امسال بیشتر کشاورزان این ولایت به ‌علت حاکم نبودن قانون در روستاهای نزدیک به مرکز و ولسوالی‌ها به‌کشت کوکنار روآورده‌اند. او می‌گوید، نبود کشت بدیل کوکنار و اجرایی نشدن قانون، سبب شده است که کشاورزان با جرأت کوکنار کشت کنند.

به گفتۀ آقای وکیلی، آنان برای جلوگیری از کشت کوکنار برنامۀ آگاهی‌دهی را در این ولایت راه‌اندازی کردند، اما نتیجۀ ملموسی را در پی نداشت.

رییس مبارزه با مواد مخدر غور هشدار می‌دهد در صورتی که از کشت‌ و قاچاق مواد مخدر در این ولایت جلوگیری نشود، بیشتر شهروندان غور معتاد می‌شوند.

برخی از فعالان مدنی غور نیز با نگرانی از افزایش کشت‌ و قاچاق مواد مخدر در این ولایت می‌گویند، نبود ارادۀ جدی برای مبارزه با مواد مخدر سبب شده است که نا امنی و مشکلات اجتماعی افزایش یابد.

تیمورشاه احمدی و محمدحسن حکیمی، دوتن ازفعالان مدنی غور می‌گویند که اداره‌های حکومت و نهادهای که در بخش محو کشت کوکنار کار می‌کردند تاکنون برای از بین بردن مواد مخدر در این ولایت کاری نکرده‌اند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، فقر، تنگ‌دستی و گراف بلند بیکاری را از علت‌های روآوردن کشاورزان به کشت کوکنار می‌داند. او می‌گوید، ادارۀ محلی تلاش دارد تا کشت بدیل را برای کشاورزان این ولایت پیشنهاد کند.

بر بنیاد آمار داده شده از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر غور، این ولایت حدود 50 هزار تن معتاد به مواد مخدر  را در خود جا داده که این رقم رو به افزایش و نگران کننده است.