آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

افزایش درآمد گمرک ننگرهار 2 ثور|اردیبهشت 1396

 

مسؤولان گمرک ننگرهار از افزایش درآمدهای این گمرک در سه ماه نخست امسال مالی خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند، در آمدهای این گمرک در 3 ماه نخست امسال مالی در مقایسه به زمان مشابۀ آن در سال پار، 4.14 میلیون افغانی افزاش را نشان می‌دهند.

به گفتۀ مسؤولان گمرک ننگرهار، در 3 ماه نخست امسال مالی در آمد این گمرک به 2.5 میلیارد افغانی می‌رسد، در حالی که تمام درآمد سال پار این گمرک 12.3 میلیارد افغانی بود.

الهام‌الدین مظهر، رییس گمرک ننگرهار الکترونیکی‌شدن نظام این گمرک را از علت‌های اصلی افزایش درآمد آن عنوان می‌کند. به گفتۀ او، آوردن برخی اصلاحات دیگر در این گمرک نیز بر افزایش درآمدهای آن اثرگذار بوده است.

رییس گمرک ننگرهار وجود فساد در این اداره را می‌پذیرد، اما می‌گوید که تا اندازه‌یی در برابر فساد مبارزه صورت گرفته است.

بشیر دودیال، آگاه اقتصادی به سلام‌وطندار می‌گوید، الکترونیکی ساختن نظام گمرکی آسان‌ترین راه برای ریشه‌کن کردن فساد است و این کار می‌تواند جلو تقلب را نیز بگیرد.

مسؤولان ریاست گمرک ننگرهار در حالی از افزایش درآمد و مبارزه با فساد در این اداره خبر می‌دهند که پیش از این گزارش‌هایی در پیوند به افزایش فساد و بی‌قانونی در گمرک این ولایت نشر شده است.