شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

غنی و عبدالله عامل حملۀ خونینِ بلخ 3 ثور|اردیبهشت 1396

 

شماری از اعضای مجلس سنا در نشست امروز یکشنبۀ این مجلس حمله بر قول اردوی 209 شاهین را حملۀ وحشیانه و غیر انسانی خوانده می‌گویند که مسؤول این رویداد رییس جمهور، رییس اجرایی و مقام‌های امنیتی کشور اند.  آنان رییس جمهور و رییس اجرایی را خاین دانسته و می‌گویند که اعلام ماتم ملی هیچ دردی را دوا نمی‌کند.

این سناتوران تأکید دارند که برای از میان برداشتن چالش‌های امنیتی باید اجماع ملی صورت گیرد.

زلمی زابلی، عضو مجلس سنا می‌گوید، در کنار سران حکومت، اعضای مجلس نماینده‌گان هم مسؤول کشته و زخمی شدن سربازان ارتش هستند.

شیر محمد آخندزاده و صالحه مهرزاد، دو تن از اعضای دیگر مجلس سنا با انتقاد شدید از عمل‌کرد حکومت، به ویژه مقام‌های امنیتی می‌گویند که هر چه زود وزیران امور داخله و دفاع ملی باید استعفا دهند.

محمد علم ایزیدیار، نایب اول مجلس سنا از حکومت می‌خواهد که  به زودی زندانیان گروه‌های مخالف مسلح دولت را که از سوی دادگاه عالی به اعدام محکوم اند، اعدام کند.

خواستیم دیدگاه ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را در پیوند به موضوع خاین خواندن غنی و عبدالله از سوی برخی اعضای مجلس سنا داشته باشیم، اما آنان از ابراز هرگونه نظری در این مورد خودداری کردند.