چهارشنبه 4 دلو|بهمن 1396 برابر با 24 جنوری 2018

احضار رییس جمهور به مجلس؛ غنی دست وزیران را بسته است 4 ثور|اردیبهشت 1396

 

اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز رییس جمهور را به بی‌مسؤولیتی متهم می‌کنند و می‌گویند، رییس جمهور با دیکتاتوری مسؤولیت‌های کابینه را خودش به دوش گرفته و وزیران هیچ‌گونه صلاحیتی ندارند.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس می‌گوید که رییس جمهور با گذشت چند سال هیچ مصوبه‌یی را عملی نکرده و خلاف قانون اساسی کار می‌کند.

ابراهیمی یک بار دیگر از رییس جمهور می‌خواهد که به مصوبه‌های مجلس نماینده‌گان احترام گذاشته و آن‌ها را عملی کند.

فوزیه کوفی و ناهید فرید نیز اشرف غنی را عامل اصلی تمام بدبختی‌ها و چالش‌های امنیتی می‌دانند و می‌گویند، رییس جمهور باید برای پاسخگویی به مجلس نماینده‌گان فرا خوانده شود.

اما شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید، رییس جمهور حاضر است در تمام زمینه‌ها با نماینده‌گان مردم همکاری کند. به گفتۀ او، رییس جمهور بیشترین همکاری را با شورای ملی داشته و در جریان چند ماه اخیر بیشتر از سی نشست را با اعضای این شورا برگزار کرده است.