سه‌شنبه 3 دلو|بهمن 1396 برابر با 23 جنوری 2018

وقتی یک هشتگ وزیر را برکنار کرد 5 ثور|اردیبهشت 1396

 

خالدبن‌عبدالله‌العرج، وزیر پیشین خدمات

بر بنیاد گزارش‌ها سعد الثوینی، یک شهروند عربستان هشتگی با عنوان «وزیر خدمات پسرش را استخدام می‌کند 21 هزار» راه‌اندازی کرد که این هشتگ منجر به عزل وزیر با حکم مستقیم پادشاه شد.

ملک سلمان‌بن‌عبدالعزیز پس از برخورد با این هشتگ دو کمیته را برای بررسی این قضیه گماشت و پس از بررسی‌ها با فرمانی مستقیم خالدبن‌عبدالله‌العرج، وزیر خدمات را از وظیفه‌اش برکنار کرد.

سعد الثوینی

وزیر خدمات عربستان متهم است که پسرش را بدون توجه به شایسته‌گی‌ها به یک کرسی دولتی در وزارت‌خانه‌یی استخدام کرده و پسر در این سمت مرتکب فساد مالی شده است. پسر آقای وزیر مدرک دانشگاهی نداشته، اما با دست‌اندازی پدر در کرسی‌یی بلند با حقوقی هنگفت مقرر شده بود.

در تحقیقات دربارۀ فرزند وزیر آمده است: «در پی بررسی قراردادهایی که طرف آن‌ها فرزند یکی از وزراست برای این کمیته آشکار شد که وزارت امور شهر و روستا قراردادهایی را بدون رعایت مقررات با وی منعقد کرده است.»