آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

کابل؛ شهری خطرناک برای بازرگانان 5 ثور|اردیبهشت 1396

 

مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان امروز در سومین نشست وضعیت کاروبار در کابل می‌گویند، یافته‌های تازۀ آنان در سه ماه نخست امسال میلادی نشان می‌دهد که ‌کابل از نگاه ناامنی خطرناک‌ترین جای برای بازرگانان نسبت به دیگر ولایت‌ها می‌باشد.

عتیق‌الله نصرت، رییس هیأت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گوید، به علت گردآمدن بازرگانان در کابل که مرکز کاروبار به شمار می‌رود، امنیت این شهر برای بازرگانان داخلی بسیار نگران کننده است.

به گفتۀ آقای نصرت، پس از کابل، ولایت‌های بلخ، ننگرهار، کندهار و هرات از نگاه تأمین امنیت برای بازرگانان خطرناک می‌باشند.

خان‌جان الکوزی، معاون این اتاق از دولت می‌خواهد تا برای بهبود تأمین امنیت بازرگانان در کشور، گروه‌های بازداشت شدۀ آدم‌ربایان را به کیفر برساند.

از سویی‌هم مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع در این نشست نتایج سروی وضعیت کاروبار در پایان سال 2016 میلادی را نیز نشر کردند.

این سروی در ولایت‌های کابل، بلخ، کندهار، ننگرهار و هرات از طریق تلیفون با مسؤولان شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام شده است.

عتیق‌الله نصرت، رییس هیأت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گوید که بر بنیاد یافته‌های آنان، شرایط کاروبار در ربع آخر سال 2016 در مقایسه به زمان مشابه آن در 2015  بهبود یافته بود، اما این بهبود اندک بوده و شاخص کاروبارِ همه بخش‌های سروی‌شده هنوز هم منفی اند.

این اتاق در سال گذشتۀ میلادی، موانع کاروبار در پنج حوزۀ اقتصادی کشور را نیز سروی کرده که نبود زیربنا به ویژه نبود انرژی برق و جاده مشکل عمدۀ تمامی بخش‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.

در این سروی آمده که شکایت متشبثین در ربع آخر سال 2016 نسبت به مشکلات امنیتی در کابل، بلخ، هرات و ننگرهار در مقایسه به زمان مشابه آن در سال 2015 اندکی کاهش یافته بود، اما شکایت‎‌ها در بارۀ نظام مالیاتی و گمرکی در 2016 نسبت به سال پار آن در هرات و بلخ افزایش داشته است.

مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند، متشبثین از حکومت خواهان بهبود زیربنا، تأمین امنیت و بهبود نظام مالیاتی اند.