يک‌شنبه 2 ثور|اردیبهشت 1397 برابر با 22 اپریل 2018

نبود منابع مالی؛ احزاب افغانستان دست به دامن حامیان خارجی 5 ثور|اردیبهشت 1396

 

وزیر عدلیه/دادگستری می‌گوید که بسیاری از احزاب در افغانستان به خاطر عدم حمایت از سوی حکومت در تمام ولایت‌ها نماینده‌گی ندارند و به دنبال یک منبع مالی دست به دامن کشورهای دیگر می‌شوند.

عبدالبصیر انور در نشست امروز مجلس سنا از منابع مالی احزاب فعال در افغانستان به عنوان مشکلی جدی یاد می‌کند. به گفتۀ او، این احزاب وقتی از حکومت دلسرد می‌شوند، مجبور اند برای دوام فعالیت‌های‌شان دست به دامن کشورهای دیگر شوند.

وزیر عدلیه می‌گوید، شماری از احزاب سیاسی در فعالیت‌های سیاسی از دانش‌آموزان استفاده می‌کنند. عبدالبصیر انور می‌افزاید که آنان در نظر دارند به زودی نشستی را با مسؤولان احزاب برای از میان برداشتن مشکلات برگزار کنند.

با این که توضیحات وزیر عدلیه قناعت اعضای مجلس سنا را حاصل نکرد. اما محمدعلم ایزدیار، معاون دوم مجلس می‌گوید، در مکتوبی که وزارت دولت در امور پارلمانی به سنا فرستاده، گفته شده است که به دلیل مشکلات سیاسی موجود در کشور، دولت نمی‌تواند تمام معلومات در مورد فعالیت احزاب سیاسی را با سناتوران شریک کند.

به گفتۀ مسؤولان وزارت عدلیه، 75 حزب سیاسی در کشور فعالیت داشتند، اما 11 حزب به دلیل تکمیل‌نکردن معیارهای تشکیل یک حزب سیاسی، از فهرست حذف شدند و در حال حاضر تنها 62 حزب به گونۀ رسمی در کشور فعالیت می‌کنند.