سه‌شنبه 3 دلو|بهمن 1396 برابر با 23 جنوری 2018

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان؛ برندۀ جایزۀ پیشاهنگ رسانه‌های آزاد 5 ثور|اردیبهشت 1396

 

انستیتوت بین‌المللی مطبوعات متشکل از خبرنگاران، سردبیران و مدیران رسانه‌ها واقع در شهر ویانای کشور اتریش امروز این کمیته را برندۀ جایزۀ پیشاهنگ رسانه‌های آزاد سال 2017 اعلام کرد.

این جایزه به پاس خدمات شجاعانه و نوآوری کمیتۀ مصونیت به خاطر بهبود مصونیت خبرنگاران در أفغانستان که یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای کار خبرنگاری شمرده می‌شود، به این نهاد اهدا شده است. 

جایزۀ پیشاهنگ رسانه‌های آزاد قرار است طی مراسمی ویژه در مجمع عمومی انستیتوت بین‌المللی مطبوعات در هژدهم ماه می سال جاری در شهر هامبورگ آلمان به کمیتۀ مصونیت اهدا شود.

جایزۀ سالانۀ پیشاهنگ رسانه‌های آزاد در سال 1996 توسط انستیتوت بین‌المللی مطبوعات اعلام شد. هدف از اهدای این جایزه تقدیر از رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌یی است که با خلاقیت و کارکرد مسلکی، زمینۀ رشد رسانه‌های آزاد، آزادی بیان و محیط مناسب کاری را برای خبرنگاران ایجاد کرده‌اند.