آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

چرا سیما سمر خاموش است؟ 6 ثور|اردیبهشت 1396

 

مطمئناً گاهی متوجه شده‌اید که کمیسیون حقوق بشر افغانستان در بسیاری از موارد جنگی سکوت اختیار می‌کند. در آخرین مورد می‌توان به حملۀ گروهی طالبان به قول اردوی 209 شاهین اشاره کرد. حجم این رویداد آن‌قدر بالا بود که به گفتۀ شهروندان پای وزیر دفاع آمریکا را به افغانستان کشاند. اما حقوق بشر افغانستان در برابر چنین فاجعه‌یی لب تکان نداد و سکوت اختیار کرده است.

رییس مجلس نماینده‌گان و آگاهان امور سکوت کمیسیون مستقل حقوق بشر را در برابر رویداد خونین بلخ تأسف‌آور می‌خوانند و می‌گویند: «سکوت سیما سمر جنبۀ مصلحتی و سیاسی دارد.»

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس در جلسۀ عمومی امروز سکوت کمیسیون حقوق بشر را در برابر رویداد خونین قول اردوی 209 شاهین تأسف‌آور می‌خواند و می‌گوید، این کمیسیون بنا بر مسؤولیتش باید صدای خود را در برابر این رویداد بلند می‌کرد.

عبدالکبیر رنجبر، آگاه امور می‌گوید، سکوت کمیسیون حقوق بشر افغانستان ناشی از ندانستن حقوق است.

نصرالله اعلم، دیگر آگاه سیاسی می‌گوید، رویکردهای کمیسیون حقوق بشر افغانستان کلیشه‌یی‌ست و بر بنیاد سیاست روز اجرا می‌شود. این آگاهان تاکید می‌کنند که ادامۀ این روند شهروندان را نسبت به حقوق بشر ناامید می‌کند.

بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر اما از ابراز نظر در این مورد خودداری می‌کند.

طالبان پس از چاشت روز جمعه بر فرماندهی قول اردوی 209 شاهین در بلخ یورش بردند. این حمله دقیقاً زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی مصروف ادای نماز جمعه بوده‌اند و به همین دلیل به باور آگاهان این حمله جنایت جنگی شمرده می‌شود.

در نتیجۀ این حمله بیشتر از 140 سرباز کشته شدند و 160 تن دیگر زخم برداشتند.