آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

مجلس تصمیم جدی خواهد گرفت 6 ثور|اردیبهشت 1396

 

مجلس نماینده‌گان افغانستان می‌گوید، رییس جمهور به تصمیم‌های مجلس اعتنایی ندارد و بیشتر تصمیم‌های خودش هم مغایر قانون است.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس می‌گوید، آنان تاکنون 4 مصوبه و 12 طرح قانون را تصویب کرده‌اند، اما حکومت تاکنون این مصوبه‌ها و طرح قوانین را یا توشیح نکرده یا اگر توشیح کرده، تطبیق نکرده است.

آقای ابراهیمی می‌افزاید، مجلس هفت تن از وزرای کابینه را سلب صلاحیت کرد، اما حکومت خلاف قانون شماری از این وزیران را سرپرست معرفی کرد و به جای شماری هم که سلب صلاحیت شدند، تاکنون نامزدی معرفی نشده است.

گدودی در کارهای اداره‌های دولتی و انتقال بخش‌هایی از برخی وزارت‌خانه‌ها به دیگر وزارت‌خانه‌ها پس از تصویب بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان از دیگر شکایت‌های رییس پارلمان افغانستان اند.

ابراهیمی می‌گوید که اگر به این موارد حکومت توجه نکند، مجلس تصامیم جدی‌یی را اتخاذ خواهد کرد.

رییس پارلمان با اشاره به ایجاد وزارت‌های دولت در امور توریسم/گردشگری و اصلاحات امنیتی می‌گوید، حکومت باید پیش از تشکیل اداره‌یی جدید با نماینده‌گان مجلس مشورت کند.

شماری از اعضای مجلس با بیان این موارد خواهان احضار رییس جمهور به شورای ملی برای پاسخگویی شدند.

اما کمال‌ناصر اصولی می‌گوید، برای جلب توجه حکومت باید درِ مجلس برای مدتی بسته شود. به گفتۀ آقای اصولی، در صورت بی‌نتیجه‌ماندن این اعتراض، اجماع ملی تشکیل شود.

این چندمین بار است که مجلس نماینده‌گان و ارگ ریاست جمهوری در تقابل قرار می‌گیرند، اما بر بنیاد گزارش‌ها رییس جمهور در هر مورد شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان را به یک نشست خصوصی دعوت می‌کند و پس از آن، تنش بین مجلس نماینده‌گان و ارگ برای مدتی فروکش می‌شود.