آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

تلاش‌ها برای محو تبعیض در برابر پولیس زن



 10 ثور|اردیبهشت 1396

 

تبعیض در برابر پولیس زن در وزارت امور داخله تا اندازه‌یی از میان برداشته شده است.

معین اداری وزارت امور داخله می‌گوید که برای جلب‌وجذب زنان در صف پولیس ملی و ارتقای ظرفیت آنان، این وزارت برنامه‌های روشنی را روی دست دارد که بر بنیاد آن تمامی سهولیت‌ها برای پولیس زن در نظرگرفته خواهد شد.

اکرام‌الدین یاور، معین اداری وزارت امور داخله امروز در نشستی دو روزه که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پیوند به «آگاهی‌دهی از ارزش‌های حقوق بشری و نظارت از تخطی‌های حقوق بشری در میان نیروهای امنیتی» برگزار شده است، می‌گوید که این وزارت برای از میان‌ برداشتن کامل تبعیض در برابر زنان و توانمندسازی آنان در صف پولیس ملی، به گونۀ جدی‌ تلاش می‌کند.

به گفتۀ آقای یاور، از 3 سال به این‌سو، برداشته‌شدن تبعیض در برابر پولیس زن در اولویت کاری وزارت داخله قرار دارد.

مسؤولان وزارت داخله می‌گویند که برای توانمند‌سازی زنان در پولیس تاکنون 1600 زن برای فراگیری آموزش‌های فنی به ترکیه فرستاده شده‌اند و در نظر دارند تا 350 پولیس زن را نیز به دیگر کشورها بفرستند.

مسؤولان کمیسیون مستقل حقوق بشر، از وزارت امور داخله می‌خواهند که برای حفظ حقوق بشر، توانمند‌سازی، جلوگیری از آزارواذیت جنسی و تبعیض در برابر پولیس زن بیشتر کار کند.

سیما سمر، رییس این کمیسیون از مسؤولان وزارت داخله می‌خواهد که به فرهنگ معافیت نقطۀ پایان گذارند و هر فردی که مرتکب نقض حقوق‌ بشری در برابر پولیس زن می‌شود، باید در برابر قانون پاسخگو باشد.

رییس کمیسیون حقوق بشر، از تمام نیروهای پولیس زن می‌خواهد، اگر مورد آزارواذیت جنسی قرار می‌گیرند برای دادخواهی بدون هیچ‌گونه هراسی به این کمیسیون مراجعه کنند.