يک‌شنبه 2 ثور|اردیبهشت 1397 برابر با 22 اپریل 2018

تصویب طرح قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی مجلس 11 ثور|اردیبهشت 1396

 

طرح قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد.

مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز این مجلس، طرح قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات را با حذف یک ماده در 7  فصل و 76 ماده با اکثریت آرا تصویب کرد.

در مادۀ حذف شدۀ این طرح آمده بود که تنها اشخاص حقوقی می‌توانند برای درمان از مواد مخدر کار گیرند، اما مجلس این ماده را به علت مغایر بودن با  قانون اساسی و کنوانسیون‌های که افغانستان عضویت ‌آن‌ها را دارد حذف کرد.

اما مجلس نماینده‌گان، مصوبه‌یی را که بر بنیاد آن باید تمامی اداره‌های دولتی بودجۀ توسعه‌یی‌ و بودجۀ ساخت‌وسازشان را به وزارت امور شهرسازی واگذار کنند رد کرد.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید، تصویب سند بودجه از صلاحیت‌های مجلس نماینده‌گان است و مصوبۀ سپردن بودجۀ توسعه‌یی و ساخت‌وساز اداره‌های دولتی را به وزارت شهرسازی مخالف قانون می‌داند.

طرح قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات نزدیک به دو سال پیش و مصوبۀ واگذاری بودجۀ توسعه‌یی اداره‌های دولتی به وزارت امور شهرسازی چندی پیش از سوی دولت برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده بودند.