سه‌شنبه 3 دلو|بهمن 1396 برابر با 23 جنوری 2018

«ما کار می‌خواهیم»؛ شعار کارگران افغانستان در روز جهانی کار 11 ثور|اردیبهشت 1396

 

مسؤولان اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان (امکا) از دولت می‌خواهند تا کم‌ازکم دست مزد کارگران را تعیین کند.

اول می برابر است با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از کارگران در کابل و غور با راه‌اندازی تظاهرات این روز را تجلیل کردند.

کارگران در کابل با سردادن شعارِ«ما کار می‌خواهیم» خواهان توجه جدی دولت به وضعیت زنده‌گی کارگران هستند.

زرمینه که به گفتۀ خودش نان‌آور خانه است می‌گوید، با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و از دولت می‌خواهد تا برای مردم زمینۀ کار را فراهم کند.

مسؤولان اتحادیۀ ملی کارگران می‌گویند، با آن که سران حکومت در زمان پیکارهای انتخاباتی وعدۀ ایجاد فرصت‌های کاری را داده بودند، اما با گذشت نزدیک به 3 سال هنوز هم این وعدۀشان عملی نشده و همه روزه به شمار بی‌کاران درکشور افزوده می‌شود.

معروف قادری، رییس اتحادیۀ ملی کارگران میگوید، خواسته‌ها و مشکلات کارگران بسیار است، اما در گام نخست باید قانون کار بازنگری شود و حقوق کارگران افزایش یابد.

آقای معروف می‌گوید که کم‌ازکم باید 12 هزار و 500 افغانی حقوق ماهانه برای کارگران تعیین شود.

در ولایت غور نیز ده‌ها تن از کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر تظاهرات کردند و با سردادن شعارها به جاده‌های شهر فیروزکوه، مرکز غور ریختند.

محمداحمدی، یکی از این کارگران می‌گوید، به علت بی‌کاری شماری از مهندسان و متخصصان دست‌فروشی می‌کنند، شماری از جوانان ناگزیرند زیر چتر فرماندهان غیرمسؤول بروند و یا به دزدی و راه‌زنی رو بیاورند.

از روز جهانی کارگر در افغانستان در حالی تجلیل می‌شود که بر بنیاد آمارهای نشرشده، نزدیک به ۹ میلیون تن واجد شرایط کار در کشور بی‌کاراند، نزدیک به 3 میلیون کودک خلاف قانون کار، به کارهای شاقه می‌پردازند و حدود ۴۱ درصد افراد واجد شرایط کار با بیگاری و کار نابسند روبه‌رو اند.