سه‌شنبه 1 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 فبروری 2018

مصونیت شغلی؛ دغدغۀ خبرنگاران افغانستان 12 ثور|اردیبهشت 1396

 

اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از کارکرد کمیتۀ مشترک رسیده‌گی به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران ناخشنود است.

امروز نشست ملی زیر نام «امنیت و مصونیت خبرنگاران» به مناسبت سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل برگزار شد.

فهیم دشتی، عضو اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، نبود امنیت و مصونیت خبرنگاران را یکی از نگرانی‌های بزرگ می‌داند و می‌گوید که دولت با گذشت 15 سال در این زمینه هیچ اقدامی نکرده است.

 آقای دشتی، تأکید کرده می‌گوید که خبرنگاران تنها از نگاه جانی نه بلکه از نگاه کاری نیز باید مصونیت داشته باشند.

این عضو اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان از کمیتۀ رسیده‌گی به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران نیز انتقاد کرده می‌گوید، از کارکردهای این کمیته نا خشنوداند و با گذشت بیش از دو ماه تاکنون هیچ نشستی را برگزار نکرده است.

به گفتۀ آقای دشتی، با آن که خبرنگاران از سوی مسؤولان دولتی، زورمندان و غاصبان زمین تهدید می‌شوند، اما حق بیمه و بازنشسته‌گی آنان از سوی صاحبان رسانه‌ها نیز نادیده گرفته می‌شود.

رحیم‌الله سمندر، یکی دیگر از اعضای این اتحادیه وضعیت خبرنگاران را در ولایت‌ها  بدتر از مرکز می‌داند و می‌گوید که حقوق خبرنگاران اندک است. به گفتۀ او، خبرنگاران به علت نا‌امنی‌ها نمی‌توانند به آسانی به ولایتها سفر کنند و در 20 ولایت کشور هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارد.

عبدالله عبدلله، رییس اجرایی نیز در این نشست از رسانه‌گران می‌خواهد تا در نشست‌های کمیتۀ رسیده‌گی به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران به گونۀ افتخاری اشتراک کرده و به این قضیه‌ها رسیده‌گی کنند.

از سویی‌ هم انجمن آزاد ژورنالیستان، سال ۲۰۱۶  را بدترین سال برای خبرنگاران می‌نامد و می‌گوید که در این سال نزدیک به ۱۲۸ رویداد خشونت‌آمیز در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده و از این میان، ۱۴ خبرنگار کشته شدند و از آغاز سال روان میلادی تاکنون 2  خبرنگار به قتل رسیده‌اند.

گفتنی‌ست که روز گذشته جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور در نشستی خبری گفته بود که تاکنون ۶۷۹ پروندۀ خشونت از سوی کمیته رسیده‌گی به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران بررسی شده است.