آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

گشایش نخستین نمایشگاه جهانی صنعت پلاستیک در کابل 12 ثور|اردیبهشت 1396

 

نخستین نمایشگاه تولیدات پلاستیکی در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه حدود 95 شرکت از افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، هند، چین و تایوان تولیدات‌شان را به نمایش گذاشته‌اند.

مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان هنگام گشایش این نمایشگاه می‌گویند که کشور در بخش صنعت پلاستیک به خودبسنده‌گی رسیده است.

خان‌جان الکوزی، معاون هیأت مدیرۀ اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گوید، کارخانه‌های زیادی در عرصۀ صنعت پلاستیک در کشور فعال‌اند و این کارخانه‌ها می‌توانند با دیگر کشورها در این عرصه رقابت کنند.

آقای الکوزی، برگزاری نمایشگاه جهانی صنعت پلاستیک را یک گام مهم در راستای تقویت این صنعت در کشور می‌داند.

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی می‌گوید که افغانستان تنها با تأمین امنیت به توسعه نمی‌رسد و باید به وضعیت اقتصادی کشور نیز رسیده‌گی صورت گیرد  و از بخش خصوصی حمایت شود.

به گفتۀ آقای محقق، دولت فرصت‌هایی را برای رشد بخش خصوصی فراهم کرده؛ اما این بخش هنوز نیاز به پشتی‌بانی دارد.

در این نمایشگاه که برای دو روز به روی بازدید‌کننده‌گان باز است، پایپ، لوله‌های پلاستیکی، ظروف یک‌بارمصرف و دیگر تولیدات پلاستیکی به نمایش گذاشته شده‌اند.