يک‌شنبه 2 ثور|اردیبهشت 1397 برابر با 22 اپریل 2018

سنا: سیما سمر برکنار شود 12 ثور|اردیبهشت 1396

 

حتماً گاهی متوجه شده‌اید که کمیسیون حقوق بشر افغانستان در بسیاری از موارد جنگی سکوت اختیار می‌کند. در آخرین مورد می‌توان به حملۀ گروهی طالبان به قول اردوی 209 شاهین اشاره کرد. حجم این رویداد آن‌قدر بالا بود که به گفتۀ شهروندان پای وزیر دفاع آمریکا را به افغانستان کشاند. اما حقوق بشر افغانستان در برابر چنین فاجعه‌یی لب تکان نداد و سکوت اختیار کرده است.

شماری از اعضای مجلس سنا امروز در نشست عمومی می‌گویند که سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر با برخی از قضیه‌های جنایت بشری برخورد دوگانه دارد و «باید از سمتش برکنار شود.»

این شمار از اعضای سنا می‌گویند، در رویدادهایی که غیرنظامیان کشته می‌شوند، این کمیسیون هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد، اما در مورد رهایی زندانیان حزب اسلامی که یکی از مواد توافق‌نامۀ حکومت با این حزب است، واکنش نشان داده و مانع رهایی شماری از زندانیان این حزب شده است.

نظرمحمد فقیری می‌گوید، حدود 16 سال است که سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر است و این بانو با هر قضیه‌یی یک‌جانبه برخورد می‌کند.

زلمی زلمی می‌گوید که سیما سمر و یا هر شخص دیگری که مانع رهایی زندانیان حزب اسلامی می‌شوند، باید از پیامد ناگوار این اقدام آگاه شوند.

بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر ادعاهای اعضای مجلس سنا در مورد برخورد دوگانۀ این کمیسیون با قضایا را رد می‌کند و می‌گوید: «کمیسیون حقوق بشر تأکید می‌کند که نباید عاملان جنایت‌های بشری بخشیده شوند.»

به گفتۀ آقای صدیقی، بانو سمر تنها بر اساس قوانین فعالیت می‌کند و در هیچ موردی برخورد دوگانه نداشته است.

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر را به بی‌توجهی به قضیه‌هایی که در آن کشتار جمعی انجام می‌گیرد، متهم می‌کنند و می‌گویند که در بارۀ حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ که بیش از 135 نظامی و غیرنظامی در آن کشته شدند، کمیسیون حقوق بشر هیچ واکنشی نشان نداد.