سه‌شنبه 1 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 فبروری 2018

ثبت نام حدود 180 هزار شهروند افغانستان برای ادای مراسم حج 16 ثور|اردیبهشت 1396

 

امسال دست‌کم 180000 شهروند افغانستان برای ادای مراسم حج ثبت نام کرده‌اند.

مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (شنبه) معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف و رییس شرکت آریانا را برای حل مشکلات مراسم حج و انتقال حاجیان به عربستان سعودی به این مجلس فراخواند.

داعی‌الحق عابد، معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف می‌گوید که تمام آماده‌گی‌ها برای انتقال زایران حج تأمین شده و این وزارت در تلاش تأمین سهولت‌ها برای زایران است.

به گفتۀ آقای عابد، در سال جاری بیش از یک‌صدوهشتادهزار نفر برای مراسم حج درخواست داده‌اند که از این میان سی هزار به عربستان سعودی منتقل خواهند شد.

محمدنادر عمر، رییس شرکت آریانا نیز از نبود امکانات در این شرکت سخن می‌گوید، اما به گفتۀ او تمام آماده‌گی‌ها برای انتقال زایران در نظر گرفته شده است.

آقای عمر می‌گوید که این شرکت تلاش دارد تا برای انتقال زایران به عربستان سعودی از امکانات داخلی و خارجی استفاده کند.

محمدنادر عمر نبود بودجه را بزرگ‌ترین مشکل شرکت آریانا می‌داند و از حکومت می‌خواهد که برای انتقال زایران هزینۀ هواپیمای‌های جدید را در اختیار این شرکت قرار دهد.

مسؤولان وزارت ارشاد، حج و اوقاف و رییس شرکت آریانا برای اعضای مجلس نماینده‌گان و مردم اطمینان می‌دهند که روند مراسم حج و انتقال زایران به گونۀ شفاف انجام می‌شود.