يک‌شنبه 2 ثور|اردیبهشت 1397 برابر با 22 اپریل 2018

طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس شامل آجندای مجلس می‌شود 16 ثور|اردیبهشت 1396

 

رییس جمهور سال پیش فرمانی را مبنی بر آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی و تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس صادر کرد که بر بنیاد این فرمان، در شناس‌نامه‌های الکترونیکی در کنار ملت، نام اقوام نیز درج می‌شود.

عرفان‌الله عرفان، معاون دبیر مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گوید، فرمان تقنینی رییس جمهور برای تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس به مجلس نماینده‌گان رسیده و به زودی شامل طرح مجلس می‌شود.

به گفتۀ آقای عرفان، کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان کار روی این فرمان را آغاز کرده است.

ذکرالله فرضی، سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی به سلام‌وطندار می‌گوید، فرمان تقنینی رییس جمهور برای تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس به تاریخ 14 ماه حمل امسال به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده است.

قانون ثبت احوال نفوس و بحث شناس‌نامه‌های الکترونیکی همواره با کش‌وتاب‌های فراوانی دچار بوده و اختلافات بر سر درج نام اقوام، سبب شده است تا توزیع شناس‌نامه‌ها برای چندمین‌بار به تعویق انداخته شود، اما حکومت هر بار وعده داده است که برای حل این مشکل اقدام جدی‌یی را روی دست گیرد.