سه‌شنبه 1 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 فبروری 2018

استفاده بی‌رویۀ آب‌های زیرزمینی خطری برای خشک‌سالی زودهنگام 17 ثور|اردیبهشت 1396

 

استفاده بی‌رویه و بیش از حد شهروندان افغانستان به ویژه باشنده‌گان کابل از آب‌های زیرزمینی سبب می‌شود تا 25 سال آینده مردم با کم‌بود آب روبه‌رو شوند.

حمام‌ها، موترشویی‌ و قالین شویی و برخی از شرکت‌های آب‌رسانی خصوصی در شهرهای بزرگ از عامل اساسی پایین رفتن و کاهش آب در شهرها می‌باشند.

ریاض درمل، رییس آب‌رسانی و کانالیزیسیون‌ وزارت شهرسازی در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گوید، باشنده‌گان شهرهای بزرگ آب را به گونۀ بی‌رویه مصرف می‌کنند که این کار سبب شده تا روزبه‌روز سطح آب در شهرها به ویژه کابل پایین بیاید.

آقای درمل می‌گوید، بر بنیاد مقررۀ وزارت آب و برق، پس از این برای هر آن مشترکی که روزانه بیش 5 متر مکعب آب مصرف می‌کند میتر نصب می‌شود.

به گفتۀ آقای درمل، وزارت آب و برق برای غنی‌سازی آب‌های زیر زمینی تفاهم‌نامۀ را با یک شرکت خارجی امضا کرده است. او می‌گوید، بر بنیاد این تفاهم‌نامه شرکت خارجی آب دریاها را تصفیه کرده و از این مجرا آب‌های زیر زمینی را تغذیه می‌کند که این روش را چارج مصنوعی آب‌ها یاد می‌کنند.

در کنار شهر کابل، هرات، کندهار، مزارشریف از ولایت‌های هستند که در آن سطح آب به گونۀ چشم‌گیری پایین آمده است.

ریاض درمل می‌گوید، سطح آب در سال 1975 میلادی در کابل 6 متر مکعب بود، اما حال سطح آب به 40 متری پایین رفته است. به گفتۀ آقای درمل، در صورتی که استفادۀ بی‌رویۀ آب ادامه یابد تا 25 سال دیگر آب‌های زیر زمینی کابل خشک می‌شوند.

برخی از شهروندان کابل نیز از پایین رفتن سطح آب نگرانی کرده می‌گویند که استفادۀ بی‌رویه از آب سبب کاهش و نمکی‌شدن آب‌ها شده است.

محمد اسماعیل یک‌تن از باشنده‌گان منطقۀ احمدشاه بابا مینۀ شهر کابل می‌گوید، پایین رفتن سطح آب باشنده‌گان محل را نگران کرده و آنان آب آشامیدنی‌شان را با مشکلات زیادی تهیه می‌کنند. او می‌گوید، حکومت باید در تمامی بخش‌ها بالای مردم مالیه وضع کند و در کنار آن باید به خاطر جلوگیری از استفادۀ بی‌رویۀ آب گام‌های اساسی را بردارد.

احمدشاه رسولی، یکی دیگر از باشنده‌گان ناحیه سیزدهم شهر کابل می‌گوید، در محل آنان برخی از خانواده‌ها آب ندارند و برخی دیگری که آب دارند از آن استفادۀ بی‌رویه می‌کنند. احمدشاه می‌گوید، آنان برای تهیۀ آب‌آشامیدنی صحی در منزل‌شان بمبۀ دستی حفر کرده‌اند، اما به دلیل پایین رفتن سطح آب دو بار خشک شده است.

شفیق نوری، باشندۀ منطقۀ کارتۀ سخی شهر کابل می‌گوید، آب آشامیدنی‌شان را در بدل پول تهیه می‌کنند و ماهانه تنها هزینۀ آب‌شان بیش از 500 افغانی می‌شود.

برخی از آگاهان نیز به این باور اند که در کنار کار نکردن حکومت برای ذخایر آبی استفادۀ بی‌رویۀ آب سبب پایین رفتن سطح آب در شهرها شده است.

نجیب فهیم، استاد دانشگاه و کارشناس آب در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گوید، جمعیت شهرهای بزرگ افغانستان که کابل هم شامل آن‌ها است نسبت به دیگر بخش‌ها بیشتر است. او می‌گوید، بر بیناد بررسی‌های ظرفیت آب‌های زیر زمینی شهر کابل 29 میلیون متر مکعب است، اما سالانه 31 میلیون متر مکعب آب استفاده می‌شود.

به گفتۀ او، اگر استفادۀ آب‌های زیر زمینی به همین گونه ادامه یابد تا 15 سال آینده میزان آب‌های زیر زمینی به صفر می‌رسد.

این استاد دانشگاه می‌گوید، جلوگیری از بروز این مشکلات کار سادۀ است و میتوان از بند قرغه، میدان وردک، شاه و عروس و بندهای پنجشیر آب را در داخل کابل رهنمایی و با ساخت کمربند‌های آبی در داخل شهر به خشک‌سالی کابل پایان داد.

آقای فهیم می‌افزاید که عدم نظارت از شرکت‌های خصوصی آب‌رسانی که به گونۀ خودسر چاه‌های عمیق حفر کرده اند نیز سبب پایین رفتن سطح آب در شهرهای بزرگ شده است.