آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

متهم‌شدن وزیران معرفی شده از سوی ریاست اجرایی به فساد و قوم‌گرایی 18 ثور|اردیبهشت 1396

 

سومین کنفرانس سالانۀ اتحادیۀ اروپا در بارۀ مبارزه با فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری با حضور مقام‌های ارشد حکومتی و نماینده‌گان کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، برگزار شد.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور  امروز (دوشنبه) در این نشست برخی از وزارت‌هایی را که وزیرانش از سوی ریاست اجرایی معرفی شده‌اند، به فساد و گزینش قومی متهم کرده می‌گوید، وزارت داخلۀ کشور قلب فساد است و جابه‌جایی‌ها در وزارت امور خارجه قومی صورت می‌گیرد.

اما شماری از آگاهان به این باورند که رییس جمهور با فساد هم برخورد سیاسی دارد و تنها به فساد وزارت‌خانه‌هایی اشاره می‌کند که از سوی دکتر عبدالله معرفی شده اند، در حالی که وزارت‌خانه‌های مربوط تیم خود او نیز فاسد اند و ساختارقومی دارند.

آقای غنی در بخشی از سخنانش از کارکرد وزارت مالیه و ادارۀ تدارکات ستایش می‌کند و می‌گوید، تا کنون 900 قرارداد از طریق ادارۀ تدارکات بررسی شده و به ارزش 200  میلیون دالر آمریکایی را از کام فساد نجات داده‌ است.

فرانس مایکل ملیبن، نمایندۀ اتحادیه اروپا در افغانستان که میزبان این نشست بود می‌گوید، فساد در افغانستان باید مهار شود و شهروندان به عدالت دسترسی پیدا کنند. او می‌گوید، افراد فساد پیشه تلاش دارند تا به گونه‌های مختلف در برابر روند مبارزه با فساد سد ایجاد کنند.

سرور دانش، معاون رییس جمهور غنی نیز در این نشست، فساد اداری را چالش اصلی در برابر حکومت‌داری خوب می‌داند و می‌گوید، حکومت مبارزۀ جدی را در برابر فساد آغاز کرده است.

اما آقای دانش خاطر نشان می‌سازد که کارشیوۀ فراگیر برای مهار فساد وجود ندارد و در برخی از اداره‌های حکومتی دستورهای رییس جمهور اجرا نمی‌شوند.

مقام‌های ارشد حکومتی در حالی از تلاش‌ها در زمینۀ فساد اداری سخن می‌زنند که افغانستان یکی از فاسدترین دولت‌ها در جهان است و وعده‌های سران حکومت در زمینۀ مبارزه با فساد، کمتر در عمل تحقق یافته است.