آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

احتمال تعویق زمان انتخابات؛ نه امنیت است و نه بودجه 19 ثور|اردیبهشت 1396

 

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند، با این که 2 ماه از سال 1396 خورشیدی سپری می‌شود، حکومت تاکنون در بخش بودجه و تأمین امنیت انتخابات اقدام جدیی نکرده که در این صورت برگزاری انتخابات در این سال ناممکن خواهد بود.

عبدالبدیع صیاد، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری در کابل می‌گوید، آنان 2 ماه پیش طرحی را به حکومت فرستادند، اما تاکنون از سویی حکومت هیچ اقدامی در این راستا نشده است.

به گفتۀ سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، آنان نگرانی خود را با حکومت شریک ساخته اند که  اگر تا پایان ماه روان حکومت در مورد بودجه و امنیت انتخابات اقدامی نکند، ممکن انتخابات در این سال برگزار نشود.

آقای صیاید می‌افزاید که آنان برای حوزه‌های انتخاباتی حدود 1 میلیون دالر را از وزارت مالیه/دارای دریافت کرده‌اند، اما نیاز است که در مورد امنیت و بودجۀ انتخابات حکومت اقدام جدی کند.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، پس از دریافت بودجه به زودی کار فنی حوزه‌های انتخاباتی را آغاز می‌کنند.

 پیش از این نیز برخی از آگاهان نگرانی از برگزار نشدن انتخابات در سال روان داشتند و برخی هم به این باورند که انتخابات شورای ولسوالی‌ها و شورای ملی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

 اما بازهم ریاست جمهوری بر برگزاری انتخابات در سال جاری و زمان مشخص آن تأکید دارد.