يک‌شنبه 2 ثور|اردیبهشت 1397 برابر با 22 اپریل 2018

برخی اعضای مجلس: گفته‌های غنی بوی قومی می‌دهد 20 ثور|اردیبهشت 1396

 

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور دوشنبه در سومین نشست سالانۀ اتحادیۀ اروپا در پیوند به فساد اداری برخی از وزارت‌هایی که وزیرانش از سوی ریاست اجرایی معرفی شده‌اند را به فساد و قوم‌گرایی متهم کرد و وزارت داخله را قلب فساد و جابه‌جایی‌های وزارت خارجه را قومی خواند.

برخی از نماینده‌گان مجلس امروز (چهارشنبه) در نشست عمومی این مجلس واکنش‌های در بارۀ گفته‌های رییس جمهور داشتند.

سمیع‌الله صمیم، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، اظهارات این چنینیِ رییس جمهور غنی آتش نفاق و قوم‌گرایی را شعله‌ور می‌کند و این به سود کشور نیست. او می‌گوید، رییس جمهور باید در مورد فساد و جلوگیری آن در تمامی نهادهای حکومتی و وزارت‌‌خانه‌ها اقدام کند.

به گفتۀ این نمایندۀ مجلس، فساد تنها در وزارت‌های داخله و خارجۀ کشور نیست و رییس جمهور باید دوگانه برخورد نکند.

اما برخی از نماینده‌گان دیگر مجلس می‌گویند، اشارۀ رییس جمهور به وزارت‌خانه‌ها بوده، نه به وزیران. آنان می‌گویند، وزارت داخله و خارجه بیشترین فساد را در خود دارد و رییس جمهور به همین دلیل از آنان یادآوری کرد. آنان می‌گویند، در دیگر وزارت‌خانه‌ها هم فساد موجود است.

پیش از این نیز برخی از نماینده‌گان در مجلس از جابه‌جایی‌ها و فساد در وزارت خارجه یادآوری کرده و هیأتی را از کمیسیون روابط بین‌المللی مجلس برای بررسی این موضوع گماشتند.