سه‌شنبه 1 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 فبروری 2018

اعتصاب کارمندان تصدی مواد نفتی وارد چهارمین روز شد 20 ثور|اردیبهشت 1396

 

برخی از کارمندان تصدی مواد نفتی و گاز مایع که شمارشان به 400 تن می‌رسد، رییس این تصدی را به بیکفایتی متهم کرده و از 4 روز به این‌سو اعتصاب کرده‌اند. آنان گماشتن مشاورین با حقوق و امیتازهای زیاد، برکناری شماری از کارمندان این تصدی، برخورد دوگانه در برابر کارمندان و تعبعض در برابر زنان را از علت‌های اعتصاب کاری خود می‌دانند.

مایله طلوع، از کارمندان تصدی مواد نفتی و گاز مایع به سلام‌وطندار می‌گوید، در این اداره فساد به اوجش رسیده است.

نثار محمدی از دیگر کارمندان این اداره می‌گوید، تا زمانی که سران حکومت به خواست آنان رسیده‌گی نکند، به اعتصاب‌شان ادامه می‌دهند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز در پیوند به اعتصاب کارمندان تصدی مواد نفتی و گاز مایع می‌گویند، وزیران چنین اداره‌های که به ‌وضعیت کارمندان‌شان رسیده‌گی نمی‌کنند باید برکنار شوند.

اما ولید تمیم، رییس تصدی مواد نفتی و گاز مایع تمامی این گفته‌های کارمندان معترض را رد کرده می‌گوید، او به شایسته‌سالاری و لیاقت در اداره‌اش اولویت داده است.

کارمندان معترض تصدی مواد نفتی و گاز مایع کشور هشدار داده می‌گویند، اگر حکومت به مشکلات آنان رسیده‌گی نکند دامنۀ اعتراضات‌شان را گسترده ساخته و جاده‌های پایتخت را مسدود می‌کنند.