يک‌شنبه 2 ثور|اردیبهشت 1397 برابر با 22 اپریل 2018

سران جهادی به حکومت: افغانستان را به میدان جنگ نیابتی مبدل نسازید 21 ثور|اردیبهشت 1396

 

برخی از سران جهادی و سیاسی وضعیت کنونی کشور را نگران کننده خوانده می‌گویند، سران حکومت وحدت ملی افغانستان را به پرتگاه برده‌اند. آنان وضعیت سیاسی کشور را شکننده توصیف می‌کنند.

این رهبران می‌گویند، حکومت وحدت ملی در این مدت قوم‌گرایی، نفاق و بحث‌های حزبی و سمتی را دامن زده و در بخش تأمین امنیت برای شهروندان کوتاه آمده است. آنان از آیندۀ افغانستان نگرانی کرده می‌گویند که باید مانع تبدیل شدن کشور به میدان جنگ‌های نیابتی شد.

صبغت‌الله مجددی، رهبر حزب نجات ملی افغانستان امروز (پنج‌شنبه)  در نشستی خبری زیر نام «اجلاس سیاسی و مشورتی»  می‌گوید، رییس جمهور غنی فرد تک‌رو است و به مشوره‌های بزرگان و سران جهادی توجهی نمی‌کند.

به گفتۀ آقای مجددی، شهروندان کشوز از وضعیت فعلی نگران هستند و سران حکومت باید خودشان را اصلاح کنند.

محمدکریم خلیلی، معاون رییس جمهور پیشین می‌گوید، حلقانی در پی ترویج نفاق میان شهروندان کشور‍ اند و می‌خواهند که افغانستان را به میدان جنگ‌های نیابتی منطقه مبدل کنند.

خواستیم در بارۀ گفته‌های سران جهادی دیدگاه سخنگویان ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.

سران سیاسی و جهادی کشور بر وحدت ملی شهروندان تأکید کرده و از سران حکومت می‌خواهند برای بهبودی وضعیت کشور تلاش کنند. آنان خاطر نشان می‌سازند که در پی تخریب حکومت نیستند و بلکه انتقاد‌های‌شان جنبۀ اصلاحی دارد.