سه‌شنبه 1 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 فبروری 2018

تعیین فرصت 6 ماهه برای ثبت نام 1 میلیون مهاجر افغانستان در پاکستان 22 ثور|اردیبهشت 1396

 

یک میلیون مهاجر غیر قانونی افغانستان که در پاکستان به سر می‌برند، 6 ماه فرصت دارند تا برای گرفتن شناخت کارت این کشور ثبت نام کنند.

بر بنیاد یک تفاهم‌نامۀ تازه که میان وزارت سرحدات و قبایل پاکستان و دفتر «نادرا» به امضا رسیده است 1 میلیون مهاجر غیر قانونی افغانستان می‌توانند تا 6 ماه دیگر به این دفتر مراجعه کنند و شناخت کارت بگیرند.

عبدالقدیر بلوچ، وزیر سرحدات و قبایل پاکستان به رسانه‌های این کشور می‌گوید که برای ثبت نام این شمار مهاجران بدون مدرک افغانستان دفتر نادرا 50 مرکز را ایجاد خواهد کرد.

به گفتۀ وزیر سرحدات و قبایل پاکستان، ثبت نام مهاجران غیر قانونی در این کشور در هماهنگی با دولت افغانستان صورت می‌گیرد.

آقای بلوچ از پولیس پاکستان نیز می‌خواهد تا زمینه را برای مهاجران قانونی افغانستان در این کشور تنگ نسازند و با آن شمار مهاجرانی که اسناد ندارند بر بنیاد قانون رفتار کرده وآنان را آزارواذیت نکنند.

سال گذشته پولیس پاکستان حدود 2 صد هزار مهاجر افغانستان را از بخش‌های گونه‌گون این کشور اخراج کرد.