شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

فهرست 100 نفرۀ حزب اسلامی برای جذب در نهادهای امنیتی رد شد 26 ثور|اردیبهشت 1396

 

قرار بود صدها تن از اعضای حزب اسلامی پس از پیوستن این حزب به روند صلح افغانستان در نهادهای امنیتی جذب شوند، اما مسؤولان شورای عالی صلح کشور می‌گویند که در نخستین مورد، فهرست 100 نفرۀ این حزب به خاطر نداشتن معیارهای جذب در نهادهای امنیتی رد شده است.

احمد فرزام، رییس روابط خارجی دبیرخانۀ شورای عالی صلح به سلام‌وطندار می‌گوید، حزب اسلامی به رهبری حکمتیار 10 روز پیش این فهرست را به کمیسیون تطبیق موافقت‌نامۀ صلح حکومت با حزب اسلامی فرستاده بود.

به گفتۀ او، از این فهرست 100 نفری 80 تن به وزارت دفاع و 20 تن دیگر آن به وزارت داخله معرفی شده بودند، اما به علت پوره‌نکردن معیارهای از پیش تعیین‌شده، فهرست دوباره به حزب اسلامی فرستاده شده است.

داشتن‌ شناس‌نامۀ افغانستان، پیشینۀ کاری و رتبۀ نظامی‌ آنان در نهادهای امنیتی و رابطۀ افراد معرفی‌شده با حزب اسلامی از معیارهای جذب اعضای این حزب به نهادهای امنیتی به شمار می‌روند.

اما قریب‌الرحمان سعید، سخنگوی این حزب می‌گوید، پیشینۀ کاری افرادی که در فهرست ابتدایی 100 نفری شامل اند، در وزارت‌های دفاع و داخله ثبت است. آقای سعید می‌گوید، این فهرست را تکمیل و دو باره به این کمیسیون می‌فرستند.

حکومت افغانستان ماه میزان سال پار خورشیدی موافقت‌نامۀ صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را امضا کرد.

بر بنیاد این موافقت‌نامه، قرار است شماری از اعضای این حزب که پیشینۀ کاری در نهادهای امنیتی را دارند، در وزارت‌های دفاع و داخله، و ریاست عمومی امنیت ملی جذب شوند.